Sökning: "acute lymphoblastic leukemia"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden acute lymphoblastic leukemia.

 1. 1. Population-based studies on acute leukemias - lessons from the Swedish Adult Acute Leukemia Registry

  Författare :Lovisa Vennström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute leukemia; population-based; incidence; survival; acute myeloid leukemia; acute lymphoblastic leukemia; acute promyelocytic leukemia; early death;

  Sammanfattning : Acute leukemia (AL) is a rare, potentially curable, aggressive neoplasm of hematopoietic origin. AL is a heterogeneous disease and is further subdivided according to clinical and biological features. LÄS MER

 2. 2. Chemotherapy in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia In vitro cellular drug resistance and pharmacokinetics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Britt-Marie Frost; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; cytotoxicity; drug resistance; pharmacokinetics; Acute lymphoblastic leukemia; childhood; in vitro assay; vincristine; doxorubicin; Down`s syndrome; CHS 828.; Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : The aims of the studies described in this thesis were to investigate the pharmacokinetics of and cellular resistance to chemotherapy as causes of treatment failure in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL).Leukemic cells from 370 children with newly diagnosed ALL were tested by the Fluorometric Microculture Cytotoxicity Assay to measure their resistance to each of ten standard cytotoxic drugs. LÄS MER

 3. 3. Molecular Genetic Characterization of Acute Lymphoblastic Leukemia with a Poor Prognosis

  Detta är en avhandling från Division of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :Setareh Safavi; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute lymphoblastic leukemia; hypodiploidy; adult acute lymphoblastic leukemia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Leukemi kännetecknas av en okontrollerad tillväxt av omogna vita blodkroppar och orsakas av förvärvade genetiska förändringar. Genetiska förändringar eller avvikelser, som är drivande i cancerutvecklingen, uppstår när normala celler delar sig. LÄS MER

 4. 4. Stem and progenitor cell involvement in acute lymphoblastic leukemia

  Detta är en avhandling från Hematopoietic stem cell lab Lund stem cell centre

  Författare :Anders Castor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; Haematology; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; ETV6-RUNX1; BCR-ABL1; stem cells; Acute lymphoblastic leukemia; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Leukemic stem cells (LSCs) share the capacity of self renewal and extensive proliferation with normal hematopoietic stem cells (HSCs), and are therefore obvious targets for therapy. As such, they need to be identified and characterized in order to elucidate what drives them, and what separates them from their normal counterparts. LÄS MER

 5. 5. Gene Expression and DNA Methylation in Acute Lymphoblastic Leukemia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jessica Nordlund; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Digital gene expression; Allele-specific gene expression; DNA methylation; Epigenetics; Acute lymphoblastic leukemia; Molekylär medicin; Molecular Medicine;

  Sammanfattning : Pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common malignancy in children, which results from the malignant transformation of progenitor cells in the bone marrow into leukemic cells. The precise mechanisms for this transformation are not well defined, however recent studies suggest that aberrant regulation of gene expression or DNA methylation may play an important role. LÄS MER