Sökning: "lämning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet lämning.

 1. 1. Från projektorganisation till förvaltningsorganisation : en studie av överlämningsarenan

  Författare :Ann-Margreth Hammar; Karin Axelsson; Ulf Melin; Malin Nordström; Lars Lychnell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :IT-system; informationssystem; styrning; teambaserade organisatio-ner; utvecklingsprojekt; systemutveckling; systemförvaltning; överlämning; överfö-ring; interaktion;

  Sammanfattning : IT-system är idag vanligt förekommande i de flesta typer av  organisationer och är ofta en förutsättning för anställda när de utför sina arbetsuppgifter. IT-systemen kan även vara en förutsättning för automatisering av en organisations verksam-hets- och produktionsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Luni sul Mignone och dess kringland. En diakronisk studie av ett mellanitaliskt landskap och dess arkeologi

  Författare :Johnny Bengtsson; Antikens kultur och samhällsliv; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; Arkeologi; diachronical; northern Latium; nucleated settlement; Luni sul Mignone; rural landscape; survey; Bronze Age; Iron Age; Etruscan period; fortifications; farmsteads; demographic change; Roman period; Archaeology; medieval.; Demography; Demografi;

  Sammanfattning : This thesis is an archaeological study of a small region in northern Latium and the diachronical relationship between a nucleated settlement and its rural landscape. The work has a twofold basis: a review of earlier research concerning the settlement Luni sul Mignone in the light of more recent research, and a survey conducted by the present author of the territory of Luni. LÄS MER