Sökning: "Malin Nordström"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Malin Nordström.

 1. 1. Biomarker Discovery in Cancer and Autoimmunity using an Affinity Proteomics Platform - a Tool for Personalized Medicine

  Författare :Malin Nordström; Institutionen för Immunteknologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; biomarkers; affinity proteomics; cancer; autoimmunity; antibody microarray;

  Sammanfattning : Identification of novel biomarkers for early diagnosis, prognosis, and treatment decision will be instrumental for improving disease outcome for patients suffering from complex diseases, such as cancer and autoimmune disorders. Within personalized medicine, the use of circulating biomarkers will allow clinicians to tailor medical treatment based on individual characteristics of each patient, using minimally invasive sampling. LÄS MER

 2. 2. Styrbar systemförvaltning : att organisera systemförvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt

  Författare :Malin Nordström; Göran Goldkuhl; Ulf Melin; Anders G. Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Systemförvaltning; Computer networks - Management; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Många organisationer som anvander IT-system i sin verksamhet bedriver ocksa någon form av systemförvaltningsverksamhet. Någon eller några aktörer har till uppgift att kontinuerligt vidmakthålla och vidareutveckla organisationers verksamhet med hjälp av IT-system. LÄS MER

 3. 3. Systemförvaltning i Praktiken : en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller

  Författare :Malin Bergvall (Nordström); Göran Goldkuhl; Anders G Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Systemförvaltning; förvaltningsstyrning;

  Sammanfattning : Intresset for systemförvaltning har ökat under senare ar, inte minst mot bakgrund av att stora resurser av de totala ADB-kostnaderna anses åtgå till förvaltning av befintliga system. Syftet med den har studien är att undersöka vad systemförvaltning egentligen innebär. LÄS MER

 4. 4. Från projektorganisation till förvaltningsorganisation : en studie av överlämningsarenan

  Författare :Ann-Margreth Hammar; Karin Axelsson; Ulf Melin; Malin Nordström; Lars Lychnell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :IT-system; informationssystem; styrning; teambaserade organisatio-ner; utvecklingsprojekt; systemutveckling; systemförvaltning; överlämning; överfö-ring; interaktion;

  Sammanfattning : IT-system är idag vanligt förekommande i de flesta typer av  organisationer och är ofta en förutsättning för anställda när de utför sina arbetsuppgifter. IT-systemen kan även vara en förutsättning för automatisering av en organisations verksam-hets- och produktionsprocesser. LÄS MER