Sökning: "foregrounds"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet foregrounds.

 1. 1. Immigrant students' opportunities to learn mathematics : In(ex)clusion in mathematics education

  Författare :Petra Svensson Källberg; Eva Norén; Paul Andrews; Anna Chronaki; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mathematics education; immigrant students; narratives; learning opportunities; foregrounds; identity; policy texts; fabrication; deficit perspective; discourse; power; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This thesis explores immigrant students’ opportunities to learn mathematics. The research is concerned with issues of social justice and adopts a socio-political approach. Immigrant students are often described as students who do poorly in school because they lack “Swedishness” and have insufficient Swedish language skills. LÄS MER

 2. 2. Elever med utländsk bakgrund berättar : möjligheter att lära matematik

  Författare :Petra Svensson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :matematik; elever med utländsk bakgrund; årskurs nio; elevperspektiv; diskurser; förgrunder; rationaler för lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur elever med utländsk bakgrund, som bor och går i skolan i mångkulturella och socialt utsatta områden, upplever sina möjligheter att lära matematik. Uppsatsen tar upp och diskuterar hur allmänna diskurser påverkar elevernas förgrunder och rationaler för lärande, och hur dessa på olika sätt bidrar till hur eleverna upplever sina möjligheter att lära matematik. LÄS MER

 3. 3. Nature Writing of the Anthropocene

  Författare :Christian Hummelsund Voie; Anders Olsson; Peter Mortensen; Scott Slovic; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :Anthropocenic awareness; nature writing; material nature writing; material ecocriticism; environmental justice; rhapsody; jeremiad; the dignification of the overlooked; functional aesthetics; anti-landscape; necroregion; retreat; confrontation;

  Sammanfattning : The point of departure for this study is the hypothesis that the American genre of nature writing has reached an important crossroads in the way it describes the human-nature relationship. My study argues that the awareness of the large-scale environmental changes that are signaled in terms such as the Anthropocene has changed the way nature writers approach their genre. LÄS MER

 4. 4. När fysik blir lärområde i förskolan

  Författare :Jonna Larsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :emergent science; physics; children; learning; preschool; begynnande naturvetenskap; fysik; barn; lärande; förskola;

  Sammanfattning : This dissertation includes four separate empirical studies, and is directed towards what happens when physics becomes a learning area in preschool. It is about children and preschool teachers exploring and working with physical phenomena such as friction, sound, floating and sinking. LÄS MER

 5. 5. Storming the Sadeian Citadel : Disturbing Gender in Angela Carter's Fiction of Transition

  Författare :Margaret Benedikz; Sarah Gamble; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; English; engelska;

  Sammanfattning : This study demonstrates how Angela Carter’s textual contention with the works of the Marquis de Sade forms an interstice, chronologically, thematically and narratively, between the early and late works in Carter’s oeuvre. This period of fictional transition and unrest is exemplified byThe Sadeian phase in Carter’s writing can be seen as part of a feminist project. LÄS MER