Sökning: "förskola nätverk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden förskola nätverk.

  1. 1. En utbildning i processledarskap avseende mångfald : utvärdering och aktionsforskning

    Författare :Elisabeth C Andersson; Pirjo Lahdenperä; Laila Niklasson; Matts Mattsson; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; processledarskap; förändringsprocess; motstånd; aktionsforskning; kursutvärdering; Didactics; didaktik;

    Sammanfattning : With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. LÄS MER