Sökning: "ecocriticism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet ecocriticism.

 1. 1. Text, Place and Mobility Investigations of Outdoor Education, Ecocriticism and Environmental Meaning Making

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petra Hansson; Leif Östman; Johan Öhman; Marcia McKenzie; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pragmatism; text analysis; environmental meaning making; outdoor education; Ecocriticism; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall ambition of this thesis is to investigate the approaches taken to environmental and sustainability education in outdoor education and ecocriticism in a Swedish and in an international context, to investigate environmental meaning making and to conduce to the development of analytical methods for empirical investigations of environmental meaning making. Four objectives are formulated. LÄS MER

 2. 2. Materiella vändningar läsningar av Parland, Lispector, Berg och Byggmästar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jenny Jarlsdotter Wikström; Maria Jönsson; Elisabeth Friis; Sven Anders Johansson; Amelie Björck; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The material turn; feminist new materialism; posthumanism; critical plant studies; ecocriticism; object-oriented ontology; queer ecocriticism; Henry Parland; Clarice Lispector; Aase Berg; Eva-Stina Byggmästar; Den materiella vändningen; Henry Parland; Clarice Lispector; Aase Berg; Eva-Stina Byggmästar; feministisk nymaterialism; posthumanism; kritiska växtstudier; ekokritik; objektorienterad ontologi; queer ekokritik; Literature; litteraturvetenskap; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to examine the analytical potential of  the ”material turn” within the field of literary studies. In particular, it explores how theoretical perspectives associated with the material turn may shed light on the work of four writers: Henry Parland (Finland, 1908–1930), Clarice Lispector (Brazil, 1920–1977), Aase Berg (Sweden, b. LÄS MER

 3. 3. Writing Worlds, Reading Landscapes : An Exploration of Settings in Fantasy

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Stefan Ekman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Robert Jordan; Steven R. Donaldson; Lisa Goldstein; Tim Powers; Patricia McKillip; China Miéville; Charles de Lint; Terry Pratchett; Robert Holdstock; Garth Nix; Charles Vess; Neil Gaiman; Steven Brust; J.R.R. Tolkien; maps in fantasy; fantasy; ecocriticism; Steven R. Donaldson; Lisa Goldstein; Tim Powers; Patricia McKillip; China Miéville; Charles de Lint; Terry Pratchett; Robert Holdstock; Garth Nix; Charles Vess; Neil Gaiman; Steven Brust; J.R.R. Tolkien; maps in fantasy; fantasy; ecocriticism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fantasygenrens många främmande och fantastiska platser ger inte bara handlingen en exotisk kuliss utan är tätt knutna till hur berättelserna är uppbyggda. I Stefan Ekmans doktorsavhandling Writing Worlds, Reading Landscapes: An Exploration of Settings in Fantasy visas hur miljön i fantasy är lika viktig som persongalleriet och intrigen. LÄS MER

 4. 4. An ecocritical reading of Ulster-Scots poetry c. 1790-1850

  Detta är en avhandling från Ulster, UK : University of Ulster

  Författare :David Gray; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ulster-Scots; Ecocriticism; Romanticism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ecologies of the Imagination Theorizing the participatory aesthetics of the fantastic

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University

  Författare :Per Israelson; Anders Cullhed; Marcel O'Gorman; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Media theory; genre theory; media ecology; posthumanism; ecocriticism; neocybernetics; sympoiesis; ontogenesis; fantasy; the fantastic; comic books; William Blake; Alan Moore; J. R. R. Tolkien; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This book is about the participatory aesthetics of the fantastic. In it, the author argues that the definition of the fantastic presented by Tzvetan Todorov in 1970 can be used, provided it is first adapted to a media-ecological framework, to theorize the role of aesthetic participation in the creation of secondary worlds. LÄS MER