Sökning: "accident"

Visar resultat 1 - 5 av 290 avhandlingar innehållade ordet accident.

 1. 1. Having a New Pair of Glassess Applying Systemic Accident Models on Road Safety

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yu-Hsing Huang; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; accident model; road safety; accident prevention; accident analysis; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is to discuss the accident models which underlie accident prevention in general and road safety in particular, and the consequences of relying on a particular model have for actual preventive work. The discussion centres on two main topics. LÄS MER

 2. 2. Accident Risk and Environmental Assessment Development of an Assessment Guideline with Examination in Northern Scandinavia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Markus Lundkvist; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geography; accident; risk; hazard; environmental assessment; geomorphology; railway; road; avalanche; debris flow; rock fall; slush flow; torrent; moose; reindeer; environmental impact assessment; proposal alternatives; Kiruna; Narvik; Geografi; NATURAL SCIENCES Earth sciences Other earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap Övrig geovetenskap;

  Sammanfattning : In environmental impact assessment (EIA), accident risk should be considered as one impact. However, few studies have compared assessed risk levels with documented accidents. There is thus a need for assessing accuracy of risk assessment methodologies. LÄS MER

 3. 3. Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mattias Strömgren; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Municipal safety management; local safety management; risk management; tools for safety management; risk analysis; accident investigation; methods for accident investigation; accident investigation process; accident analysis; Kommunalt säkerhetsarbete; lokalt säkerhetsarbete; riskhantering; verktyg för säkerhetsarbete; riskanalys; olycksutredning; metoder för olycksutredning; olycksutredningsprocess; olycksanalys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Kommuner har en unik position i säkerhetsarbetet genom att vara nära både medborgarna och de olyckor och skador som drabbar befolkningen. Trots långtgående framsteg inom teknologi och ett etablerat välfärdssamhälle utgör personskador till följd av olyckor ett betydande folkhälsoproblem i Sverige liksom i övriga nordiska länder. LÄS MER

 4. 4. Numerical Accident Reconstructions A Biomechanical Tool to Understand and Prevent Head Injuries

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Madelen Fahlstedt; KTH.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Head injuries; Accident Reconstruction; Finite element analysis; Injury prevention; Helmet; Cyclist; Pedestrian; Epidemiology; Applied Medical Technology; Tillämpad medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Traumatic brain injuries (TBIs) are a major health and socioeconomic problem throughout the world, with an estimated 10 million deaths and instances of hospitalization annually. Numerical methods such as finite element (FE) methods can be used to study head injuries and optimize the protection, which can lead to a decrease in the number of injuries. LÄS MER

 5. 5. Influence Of Road Feature Variables On Accident Rate

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sarbaz Najib Othman; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; safe road geometry; accident rate; black spots; accident causation; Traffic safety;

  Sammanfattning : The main objective of this traffic safety investigation was to find critical road parameters affecting accident rate (AR). The secondary objective was to analyze any identified risk factors from a vehicle dynamics perspective. LÄS MER