Sökning: "risk analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 2904 avhandlingar innehållade orden risk analysis.

 1. 1. Risk-based ship security analysis a decision-support approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Försvarssystem; Military Technology; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis; survivability; uncertainty analysis; militära fartyg; sjöröveri; riskanalys; sjöfartsskydd; överlevnadsförmåga;

  Sammanfattning : Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. LÄS MER

 2. 2. Risk analysis a tool in decision-making

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Per Näsman; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Other civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : In our daily life we are surrounded by different kind of risks and we constantly strive for better methods to quantify and in the prolongation manage these risks. Every activity involves some risks and there are some kinds of risks and some level of risks that we are unwilling to accept. LÄS MER

 3. 3. Rights at Risk Ethical Issues in Risk Management

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Hélène Hermansson; KTH.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Risk; risk management; consistency; ethics; rights; cost-benefit; interpersonal weighing; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : he subject of this thesis is ethical aspects of decision-making concerning social risks. It is argued that a model for risk management must acknowledge several ethical aspects and, most crucial among these, the individual’s right not to be unfairly exposed to risks. LÄS MER

 4. 4. Grasping complexity: analysing risk for sustainable development

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Per Becker; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design; sustainable development; Development; risk; risk analysis; sustainability science; disaster; value; hazard; vulnerability; system; capability; human-environment systems; systems approach; design science.;

  Sammanfattning : Sustainable development relies on our ability to make decisions today that will determine our tomorrow. Given that uncertainty is explicitly allowed to influence our view of what the future holds for us, most ex ante analyses of challenges for sustainable development can be viewed as analysing risk. LÄS MER

 5. 5. Risk, language and discourse

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Max Boholm; KTH.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; risk; safety; concept; meaning; definiton; discourse; langauge; risk communication; corpus linguistics; content analysis; nanotechnology; nanoparticle;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar begreppet risk och hur detta begrepp strukturerar diskurs. Ett centralt intresse för analysen är faktisk språkanvändning.          I den första artikeln analyseras de engelska begreppen risk, safety and security och deras relation. Analysen bygger på korpusdata (the Corpus of Contemporary American English). LÄS MER