Sökning: "riskhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet riskhantering.

 1. 1. Riskhantering vid u-landsinvestering

  Författare :Lars Ehrengren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gruvarbetarnas riskhantering via säkerhetskommittéarbete : silikosproblematiken i Laisvallgruvan

  Författare :Jaffar Kavian Lanjani; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk psykologi; Engineering Psychology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Making the Dead Alive : Dynamic Routines in Risk Management

  Författare :Martin Lundgren; Åsa Ericson; Johan Holmqvist; Stewart James Kowalski; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Risk management; information security; routine; practice; asset identification; risk analysis; risk treatment; organizational aspects.; Information systems; Informationssystem; Centrumbildning - Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer CISS ; Centre - Centre for Critical Infrastructure and Societal Security CISS ;

  Sammanfattning : Risk management in information security is relevant to most, if not all, organizations. It is perhaps even more relevant considering the opportunities offered by the digitalization era, where reliably sharing, creating, and consuming information has become a competitive advantage, and information has become an asset of strategic concern. LÄS MER

 4. 4. Överdoser, försörjningsstrategier och riskhantering : livsvillkor för personer som injicerar narkotika

  Författare :Torkel Richert; Malmö högskola; []
  Nyckelord :injecting drug use; heroin; amphetamine; risk taking; overdose; women drug users; social vulnerability; harm reduction;

  Sammanfattning : People who inject illegal drugs constitute a vulnerable group in society. Their vulnerability can partly be explained by the negative consequences of the drug use itself and the particular risks associated with injecting, but also by society’s negative view of, and harsh attitude towards, drug users. LÄS MER

 5. 5. Shaping Risk Management in Banks

  Författare :Vikash Kumar Sinha; Mats Engwall; Håkan Kullvén; Torkel Strömsten; Marika Arena; Andrea Mennicken; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internal audit; risk management; risk culture; Basel models; operational risk; liquidity risk; internrevision; riskhantering; riskkultur; Baselmodellerna; operativ risk; likviditetsrisk; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Management; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The recent financial crisis of 2007-08 was a watershed moment in the history of banking. The unprecedented event led to severe scrutiny by standard setters and regulators on how the business of banking is run. As a result of this strict scrutiny, a wide variety of reforms aimed at the second line of defense (risk management) ensued globally. LÄS MER