Sökning: "tools for safety management"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden tools for safety management.

 1. 1. Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar

  Författare :Mattias Strömgren; Ragnar Andersson; Lars Harms-Ringdahl; Kjell Harald Olsen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Municipal safety management; local safety management; risk management; tools for safety management; risk analysis; accident investigation; methods for accident investigation; accident investigation process; accident analysis; Kommunalt säkerhetsarbete; lokalt säkerhetsarbete; riskhantering; verktyg för säkerhetsarbete; riskanalys; olycksutredning; metoder för olycksutredning; olycksutredningsprocess; olycksanalys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Kommuner har en unik position i säkerhetsarbetet genom att vara nära både medborgarna och de olyckor och skador som drabbar befolkningen. Trots långtgående framsteg inom teknologi och ett etablerat välfärdssamhälle utgör personskador till följd av olyckor ett betydande folkhälsoproblem i Sverige liksom i övriga nordiska länder. LÄS MER

 2. 2. IT Dependability Management in Governmental Organisations

  Författare :Kim Weyns; Institutionen för datavetenskap; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dependability; IT management; Risk management; Information safety; Emergency management; Maturity models; Software reliability modelling; Service level agreements;

  Sammanfattning : As our dependence on IT systems increases, evaluating the dependability of critical IT systems becomes more important. This is especially true for systems that are critical in a crisis situation and whose dependability is an important factor in an organisation's capability to resolve a crisis. LÄS MER

 3. 3. Identifying the Potential of Combined Road Safety Interventions - A Method to Evaluate Future Effects of Integrated Road and Vehicle Safety Technologies

  Författare :Johan Strandroth; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Evaluation; Road Safety Management; Autonomous Emergency Braking; Safety Performance Indicators; System Approach; Prediction; Integrated Safety; Vehicle Safety Technology;

  Sammanfattning : Health loss in the road transport system is one of the leading global public health problems with approximately 1.3 million people killed annually. In order to have a systematical approach to improved road safety, it has become common practice to form road safety management policies that include target setting and evaluation. LÄS MER

 4. 4. Architecting Safe Automated Driving with Legacy Platforms

  Författare :Naveen Mohan; Martin Törngren; Jakob Axelsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architectures; automated driving; autonomous vehicles; methods; processes; tools; functional safety; ISO 26262; diagnostic specifications; platform based design; legacy integration; functional safety concept; preliminary architectural assumptions; uncertainty management; design decisions;

  Sammanfattning : Modern vehicles have electrical architectures whose complexity grows year after year due to feature growth corresponding to customer expectations. The latest of the expectations, automation of the dynamic driving task however, is poised to bring about some of the largest changes seen so far. LÄS MER

 5. 5. eHomecare – for safety and communication in everyday life : The perspectives of older users, relatives and care managers

  Författare :Charlotta Åkerlind; Christine Gustafsson; Lene Martin; Maria Engström; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; care managers; content analysis; communication; eHomecare; experiences; information and communication technology; older people; participation; perceptions; relatives; safety; welfare technology; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to examine how eHomecare affects the daily lives of older users and their relatives, with a focus on safety and communication. A further aim was to explore care managers’ perspectives, expectations and experiences of eHomecare and its implementation. LÄS MER