Sökning: "accident analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 136 avhandlingar innehållade orden accident analysis.

 1. 1. Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mattias Strömgren; Ragnar Andersson; Lars Harms-Ringdahl; Kjell Harald Olsen; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Municipal safety management; local safety management; risk management; tools for safety management; risk analysis; accident investigation; methods for accident investigation; accident investigation process; accident analysis; Kommunalt säkerhetsarbete; lokalt säkerhetsarbete; riskhantering; verktyg för säkerhetsarbete; riskanalys; olycksutredning; metoder för olycksutredning; olycksutredningsprocess; olycksanalys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Kommuner har en unik position i säkerhetsarbetet genom att vara nära både medborgarna och de olyckor och skador som drabbar befolkningen. Trots långtgående framsteg inom teknologi och ett etablerat välfärdssamhälle utgör personskador till följd av olyckor ett betydande folkhälsoproblem i Sverige liksom i övriga nordiska länder. LÄS MER

 2. 2. Having a New Pair of Glassess Applying Systemic Accident Models on Road Safety

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yu-Hsing Huang; Erik Hollnagel; Pietro Carlo Cacciabue; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; accident model; road safety; accident prevention; accident analysis; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is to discuss the accident models which underlie accident prevention in general and road safety in particular, and the consequences of relying on a particular model have for actual preventive work. The discussion centres on two main topics. LÄS MER

 3. 3. Computer based statistical treatment in models with incidental parameters inspired by car crash data

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna Vadeby; Ola Hössjer; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical model; Accident; Statistics; Analysis; Driver; Characteristics; MATHEMATICS; MATEMATIK; 812 Road: Collation of accident statistics; 812 Road: Collation of accident statistics;

  Sammanfattning : Bootstrap and Markov chain Monte Carlo methods have received much attention in recent years. We study computer intensive methods that can be used in complex situations where it is not possible to express the likelihood estimates or the posterior analytically. The work is inspired by a set of car crash data from real traffic. LÄS MER

 4. 4. Head Injuries in Car-to-Pedestrian Accidents - Investigation of Head Impact Dynamics, Injury Mechanisms and Countermeasures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jianfeng Yao; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; accident analysis; head injury; head protection; mathematical simulation; accident reconstruction; injury mechanism; Pedestrian accident;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate head impact dynamics and to establish risk functions for head injuries by mathematical reconstructions of real-world car-to-pedestrian accidents. Furthermore, an attempt was made to develop an approach for the design and evaluation of head-protective devices. LÄS MER

 5. 5. Learning for safety in health care and air traffic control

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Sven Ternov; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Risk management; accident models; complex systems; health care; air traffic control; MTO analysis; DEB-analysis; proactive risk analysis.;

  Sammanfattning : Introduction Risk management in enterprises, organisations and companies has had a long and complicated history. During the eighties, and at least during the beginning of the nineties, the notion concerning risk management was that if an accident happened in an otherwise perfect system it was due to the human operator in some way being the cause of the error. LÄS MER