Sökning: "Geijer"

Visar resultat 1 - 5 av 115 avhandlingar innehållade ordet Geijer.

 1. 1. Bidrag till historien om konung Carl XI:s uppfostran. Academisk afhandling, hvilken ... under inseende af Mag. Erik Gustaf Geijer ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af författaren Knut Geijer. Af Wermlands landskap. E. O. Amanuens i Kongl. Riks-archivet. På Gustavianska lärosalen d XI junii 1842. p. v. t. f. m

  Författare :Erik Gustaf Geijer; Knut Geijer; Erik Gustaf Geijer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Disquisitio caussarum Sveciam bellis trans Mare Balticum implicantium. : Cujus partem primam ... praeside mag. Erico Gust. Geijer ... pro gradu philosophico p. p. auctor Carolus Adolphus Forselius

  Författare :Erik Gustaf Geijer; Carl Adolf Forselius; Erik Gustaf Geijer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De pugna Pultavensi dissertatio quam ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... p.p. Carolus Fabianus Wrede lib. baro, ostrogothus. In aud. Gustav. d. XI. april. MDCCCXVIII

  Författare :Erik Gustaf Geijer; Carl Fabian Wrede; Erik Gustaf Geijer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Acta et litteræ ad historiam svecanam. Fascic. XX. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... Ericus Rundquist calmariensis. In audit. Gustav. die XXXI maji MDCCCXXIII., Fasc. 20

  Författare :Erik Gustaf Geijer; Ericus Rundquist; Erik Gustaf Geijer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fasciculus II. Quem ... præside mag. Erico Gustavo Geijer ... Joh. Haglund ostrogothus. In aud. Gustav. d. XIII dec. MDCCCXVII., Fasc. 2

  Författare :Erik Gustaf Geijer; Johan Haglund; Erik Gustaf Geijer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER