Sökning: "1859-1940. Folke Filbyter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden 1859-1940. Folke Filbyter.

  1. 1. "Inifrån det svenska" : studier i Heidenstams roman Folke Filbyter

    Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

    Författare :Gudmund Fröberg; Stockholms universitet.; [1994]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Heidenstam; Verner von; 1859-1940. Folke Filbyter;

    Sammanfattning : .... LÄS MER