Sökning: "Atterbom"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade ordet Atterbom.

 1. 1. Tankar om kritiker. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för Philosophiska graden utgifves af Claes Herman Rundgren Vestg. ... d. 20 oct. 1841. ... 2

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Claes Herman Rundgren; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om troubadourernes poesi. : Litterärhistoriskt utkast ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ...för Philosophiska graden författadt och till offentlig granskning framställdt af Laurenz Rudgren af Göteborgs nation ... den 14 juni 1839

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Laurenz Rundgren; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De principio philosophiae practicae dissertatio quam ... p. p. Petr. Dan. Amad. Atterbom ... et Carolus Jarchow Ostrogothi. In audit. Gust. die XIII jun. MDCCCXXVII. H.P.M.S. P. I

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Carl Jarchow; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tankar om kritiker. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för Philosophiska graden utgifves af Anders Sidner af Norrlands nation ... d. 5 juni 1841. ... Första Afdelningen

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Anders Sidner; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De arte philosophandi dissertatio quam venia ampl. ord. philos. Upsal. p. p. mag. Petr. Dan. Amad. Atterbom ... et Felix Sjöstedt stip. Flodin. Ostrogothi. In audit. Gust. die XXVII Febr. MDCCCXXVIII

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Felix Sjöstedt; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; Filosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER