Sökning: "Vägen till Makten"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Vägen till Makten.

 1. 1. Vägen till makten : SAP:s organisation och dess betydelse för den politiska verksamheten 1900-1933

  Författare :Lotta Gröning; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Searching for keys to successful post-merger integration : A longitudinal case-study following a public sector merger

  Författare :Siw Lundqvist; Christer Carlsson; Leif Marcusson; Rune Gustafsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; post-merger integration; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Unsuccessful mergers are unfortunately the rule rather than the exception. Therefore it is necessary to gain an enhanced understanding of mergers and post-merger integrations (PMI) as well as learning more about how mergers and PMIs of information systems (IS) and people can be facilitated. LÄS MER

 3. 3. I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik

  Författare :Eva Norström; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Emigration and immigration law; Right of - Government policy; Archetype Psychology ; Cultural anthropology; Asylum; Kulturantropologi; ethnology; etnologi; UNHCR; Ethics; Ethnology;

  Sammanfattning : The purpose of my research is to examine the translation of logos into praxis in the handling of asylum-cases in Sweden. My point of departure has been the manner in which society has organised the handling of asylum-cases and the structure of this organisation. LÄS MER

 4. 4. Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män : En rättssociologisk studie av regler i lag och avtal om lika lön

  Författare :Lena Svenaeus; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättssociologi; Kollektivavtal; Löneskillnader mellan kvinnor och män; Lika lön för likvärdigt arbete; Intervenerande normer; Arbetsmarknadens parters värderingar; Marknadskrafter; Collective agreements; Equal pay for work of equal value; Gender pay gap; Intervening norms; Market forces; Social partners;

  Sammanfattning : This dissertation, entitled “The Art of Preserving the Gender Pay Gap,” is a study in the sociology of law. It examines the obstructions to the principle of equal pay that persist in the face of international conventions and EU legislation that have mandated changes to legislation and collective bargaining agreements. LÄS MER