Sökning: "Social partners"

Visar resultat 1 - 5 av 257 avhandlingar innehållade orden Social partners.

 1. 1. Individriktad brottsprevention om SSPF och viljan att samverka

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christina Söderberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats behandlar brottspreventiv samverkan på individnivå, vilket är ett relativt nytt fenomen i Sverige och Skandinavien. Ett specifikt arbetssätt, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor – SSPF – undersöks i studien och övergripande studeras hur idén om brottspreventiv samverkan i form av SSPF konstrueras och motiveras, hur den tolkas och omtolkas av samverkansparterna samt hur den omsätts i praktik. LÄS MER

 2. 2. Regimes of Hospitality Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christophe Foultier; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis analyzes various local development policies in Europe’s big urban areas. Striving to understand the respective places accorded to the measures to increase the participation of the inhabitants on the one hand, and to improve for security and public peace in the context of social and territorial policies on the other, I examine how urban policies define models of urban citizenship. LÄS MER

 3. 3. Stories of masculinity, gender equality, and culinary progress On foodwork, cooking, and men in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nicklas Neuman; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foodwork; cooking; food studies; men and masculinities; gender equality; domestic work; culinary excellence; food; gastronomy; celebrity chefs; national identity; androcentrism; homosociality; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to use foodwork and cooking in Sweden as a way to better understand theoretical questions about men and masculinities. Paper I discusses how an increased public interest in elaborate cooking and gastronomy in Sweden, a country with a cultural idealization of gender equality, could explain why men in Sweden assume responsibilities for domestic cooking without feeling emasculated. LÄS MER

 4. 4. The geographical dimensions of partner choice

  Detta är en avhandling från Amsterdam : Rozenberg

  Författare :Karen Haandrikman; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; partner choice; register data; the Netherlands; homogamy; spatial patterns; SOCIAL SCIENCES Social sciences Demography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Demografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; demografi; Demography; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : The dissertation of Karen Haandrikman shows that spatial homogamy, or the similarity of partners regarding their geographical origins, plays a key role in partner choice. The research shows that Dutch cohabiters find their partner at very short distances. LÄS MER

 5. 5. Den dolda triaden. Om ensamstående mödrar med söner och deras behov av stöd inom socialtjänsten

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Mona Franséhn; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Motherhood; Absent Fathers; Conceptions of Family Life; Relationships; Reference;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to discuss and understand different aspects of the family life that lone mothers with sons develop in relation to absent fathers and the support from social services. The study is based upon nine case studies, each of them including qualitative interviews with the mother, the son (age 13–18), the male contact person from social services and the responsible social worker. LÄS MER