Sökning: "Nils Larsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nils Larsson.

  1. 1. Ett möte mellan två skrivkulturer Några högstadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskrivande

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk

    Författare :Nils Larsson; Stockholms universitet.; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literacy; sociolinguistics; school writing; private writing; gender and writing; bilingualism and writing; digital writing; secondary school; Scandinavian Languages; nordiska språk;

    Sammanfattning : The aim of this study is to shed light on and describe a number of secondary school students’ writing practices and their attitudes towards these practices.The material used in the study comes from a secondary school in a suburb of Stockholm where most of the students are bilingual. LÄS MER