Sökning: "Systemisk Lupus Erythematosus"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Systemisk Lupus Erythematosus.

 1. 1. Dissecting the Genetic Basis of Systemic Lupus Erythematosus The Pursuit of Functional Variants

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Angélica María Delgado Vega; Ulf Gyllensten; Marta E. Alarcon-Riquelme; Jane Worthington; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Systemic Lupus Erythematosus; SLE; Genetic Mapping; Association Studies; Functional Variants; TNFSF4; STAT4; IRF5; CD226; BLK; BANK1; Systemisk Lupus Erythematosus; SLE; Genetik; Genetisk Association; Funktionella Varianter; TNFSF4; STAT4; IRF5; CD226; BLK; BANK1; Lupus Eritematoso Sistémico; LES; Estudios de Asociación Genética; Variantes Funcionales; TNFSF4; STAT4; IRF5; CD226; BLK; BANK1; Medical Genetics; Medicinsk genetik; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic and systemic autoimmune disease that primarily affects women during the childbearing years. SLE is characterized by the production of autoantibodies against nucleic acids and their interacting proteins. LÄS MER

 2. 2. Frågeformulär och patientupplevelser vid systemisk lupus erythematosus en metodstudie och en kvalitativ studie

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Malin Mattsson; Ann Öhman; Kerstin Öhrling; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en reumatisk systemsjukdom som kan leda till en varierande sjukdomsbild beroende på sjukdomsaktivitet och vilket/vilka organ som är drabbade. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män, 9:1. Trötthet är mycket vanligt och förekommer även vid mild och inaktiv sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Patients’ experiences and patient-reported outcome measures in systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Malin Mattsson; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe experiences of persons with systemic lupus erythematosus (SLE) and systemic sclerosis (SSc), with a focus on functioningand health, and to evaluate patient reported outcome measures (PROMs).Methods The Fatigue Severity Scale (FSS), measuring fatigue and its consequences in SLE, was translated into Swedish and tested for aspects of reliability and validity (study I). LÄS MER

 4. 4. Vascular mechanical properties and endothelial function with special reference to pregnancy and hormonal influences

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Jana Brodszki; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; Obstetrics; systemic lupus erythematosus; hormone therapy; preeclampsia; pregnancy; endothelial function; arterial stiffness; vessels; ultrasound; cardiovascular disease;

  Sammanfattning : Cardiovascular disease (CVD) is one of the leading causes of mortality and morbidity. Early recognition of vascular changes, both structural and functional, may help to identify individuals at risk for CVD. LÄS MER

 5. 5. Complement in Autoimmunity - the importance of clearing waste

  Detta är en avhandling från Protein Chemistry, Lund University

  Författare :Jonatan Leffler; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; annexins; apoptosis; Complement system; neutrophil extracellular traps; systemic lupus erythematosus; C1q; factor H; histones;

  Sammanfattning : Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease where improperly cleared apoptotic cells and neutrophil extracellular traps (NETs) induce an autoimmune response. Complement is crucial to prevent SLE by tailoring immune responses and opsonizing dead cells but may also induce inflammation and tissue damage once the disease is initiated. LÄS MER