Sökning: "Mithraism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Mithraism.

  1. 1. Mithraismens miljöer : text, tecken och tolkningsproblem från antikens Rom till nutida religionshistoria

    Författare :Per Lerjeryd; Per Beskow; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of Religion; religionshistoria;

    Sammanfattning : .... LÄS MER