Sökning: "Malin Mattsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Malin Mattsson.

 1. 1. Patients’ experiences and patient-reported outcome measures in systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Malin Mattsson; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe experiences of persons with systemic lupus erythematosus (SLE) and systemic sclerosis (SSc), with a focus on functioningand health, and to evaluate patient reported outcome measures (PROMs).Methods The Fatigue Severity Scale (FSS), measuring fatigue and its consequences in SLE, was translated into Swedish and tested for aspects of reliability and validity (study I). LÄS MER

 2. 2. Frågeformulär och patientupplevelser vid systemisk lupus erythematosus en metodstudie och en kvalitativ studie

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Malin Mattsson; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en reumatisk systemsjukdom som kan leda till en varierande sjukdomsbild beroende på sjukdomsaktivitet och vilket/vilka organ som är drabbade. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män, 9:1. Trötthet är mycket vanligt och förekommer även vid mild och inaktiv sjukdom. LÄS MER