Sökning: "Sven Olsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Sven Olsson.

 1. 1. Signal Processing as a Tool to Enhance Productivity in Industry Measurement and Cancelation of Periodic Signals

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Sven Olsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Order analysis; Multi-plane shaft balancing; Time-window modification; Active vibration control; Adaptive vibration control;

  Sammanfattning : Preface This licentiate thesis summarizes my work within the field of Signal Processing during my time in Signal Control Sweden AB from 1987 to 2002. The work has been performed in close co-operation the customers like Volvo Personvagnar AB, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut and others. LÄS MER

 2. 2. Studies of physical activity in the Swedish population

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Sven Johan Gustav Olsson; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; physical activity; physical fitness; sedentary; questionnaire; validity; self-rated health; sensitivity; specificity; physical activity on prescription; accelerometry; the Ekblom-Bak test; answer modes; movement pattern; health-related quality of life; physical health; Medicin Teknik; Medicine Technology;

  Sammanfattning : Background: Cheap and effective tools for measuring patients’ physical activity (PA) level are needed. The first aim in this thesis was therefore to assess the validity of two PA -questions, and their three associated answer modes, that are used within the Swedish health care system. LÄS MER

 3. 3. Social policy and welfare state in Sweden

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Sven E. O. Hort; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; socialpolitik; välfärdsstat; civilt samhälle; folkrörelse; Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Socialpolitik; Sverige; Välfärdsstaten; Välfärdspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER