Sökning: "physical fitness"

Visar resultat 1 - 5 av 139 avhandlingar innehållade orden physical fitness.

 1. 1. Physical Fitness and Pregnancy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Thorell; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical fitness; oxygen uptake; pregnancy; back pain; blood pressure; duration of gestation; relaxin; cycle ergometer test; physical exercise; perceived health;

  Sammanfattning : Objectives To assess physical fitness in pregnancy and to evaluate its effect on perceived health, back pain, blood pressure and duration of gestation. Also, to evaluate the effect of serum relaxin levels on blood pressure and duration of gestation. LÄS MER

 2. 2. Firefighters' physical work capacity

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Ann-Sofie Lindberg; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical demands; performance; work capacity; aerobic fitness; anaerobic fitness; muscle strength; muscle endurance; balance; ergonomics; physical testing; SIMCA;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify valid, simple, and inexpensive physical tests that can be used for evaluation of firefighters’ physical work capacity. Paper I included fulltime- and part-time firefighters (n = 193), aged 20-60 years. LÄS MER

 3. 3. Studies of physical activity in the Swedish population

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Sven Johan Gustav Olsson; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; physical activity; physical fitness; sedentary; questionnaire; validity; self-rated health; sensitivity; specificity; physical activity on prescription; accelerometry; the Ekblom-Bak test; answer modes; movement pattern; health-related quality of life; physical health; Medicin Teknik; Medicine Technology;

  Sammanfattning : Background: Cheap and effective tools for measuring patients’ physical activity (PA) level are needed. The first aim in this thesis was therefore to assess the validity of two PA -questions, and their three associated answer modes, that are used within the Swedish health care system. LÄS MER

 4. 4. Physical Performance, Injuries and Osteoarthrosis in Female Soccer

  Detta är en avhandling från Division of Physiotherapy

  Författare :Anna Östenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sport Science; Kinesitherapy; Physical medicine; Osteoarthrosis; Female soccer; Injuries; Physical performance; Revalidation; Rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; kinesitherapy; osteoarthrosis; injuries; physical performance; revalidation; rehabilitation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sedan 1970-talet har damfotboll i Sverige spelats med seriesystem på en nationell nivå. Damfotboll innebär troligtvis en ökad risk för knäledsförslitning, en risk som inte blir mindre med tanke på den höga förekomsten av allvarliga knäskador. LÄS MER

 5. 5. Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease

  Detta är en avhandling från Division of Physiotherapy

  Författare :Maria Borland; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; exercise-based cardiac rehabilitation; exercise; physical fitness; physical activity; health-related quality of life; atrial fibrillation; heart failure;

  Sammanfattning : Background: Evidence suggests that individualised exercise-based cardiac rehabilitation should be offered to patients with ischemic heart disease and chronic heart failure (HF) because it improves physical fitness and health-related quality of life (HR-QoL), and reduces cardiac mortality and hospital admissions. If physiotherapist-led exercise-based cardiac rehabilitation (PT-X) can similarly improve physical fitness in patients with atrial fibrillation (AF), and improve physical activity levels in patients with chronic HF or permanent AF, has been sparsely studied. LÄS MER