Sökning: "Surgeons perception"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Surgeons perception.

 1. 1. Outcomes following primary total hip arthroplasty. With focus on the surgeon & surgeons' perceptions about feedback

  Författare :Per Jolbäck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Total hip arthroplasty; Annual suregon volume; Surgeon experiance; Register; Surgeon feedback; Surgeons perception;

  Sammanfattning : Den övergripande målsättningen med det här avhandlingsarbetet var att utveckla en metodologi som förser ortopedkirurgen med information om sina egna resultat efter primär höftprotesoperation samt att undersöka effekterna om en sådan metod skulle införas. Avhandlingen baseras på fyra delarbeten där vi i delarbete undersöker om oönskade händelser och död efter primär höft-protesoperation kan vara associerat med operatörens årliga volym? Och i delarbete II undersöker vi om det finns skillnader i det patientrapporterat utfallet baserat på operatörens erfarenhet (hur länge man varit specialist i ortopedi eller om man är ST-läkare)? Det tredje delarbetet är en kvalitativ studie där vi undersöker vilka uppfattningar det finns bland specialister i ortopedi eller ST-läkare i Sverige om individuell återkoppling av operationsresultat. LÄS MER

 2. 2. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Författare :Johanna Bergqvist; Historisk arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the arts of healing in the area of present-day Sweden dur¬ing the Middle Ages and the Renaissance (ca. 1100–1600 AD). It focuses on secular arts of healing for the body, rather than magical and religious healing or the cure of the soul. LÄS MER

 3. 3. Aspects of teamwork and intraoperative factors in the operating room

  Författare :Sofia Erestam; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; operating room; non-technical skills; teamwork; intraoperative stress;

  Sammanfattning : The work in high-risk environments like an operating room is complex. The operating team consist of many professions with different tasks cooperating towards a common goal, the performance of safe surgery. The operating teams’ technical and non-technical skills may affect the surgical outcome. LÄS MER

 4. 4. Guidance and Visualization for Brain Tumor Surgery

  Författare :Filipe Miguel Maria Marreiros; Örjan Smedby; Sandro Rossitti; Karin Wårdel; Anders Ynnerman; Ole Jacob Elle; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Image guidance and visualization play an important role in modern surgery to help surgeons perform their surgical procedures. Here, the focus is on neurosurgery applications, in particular brain tumor surgery where a craniotomy (opening of the skull) is performed to access directly the brain region to be treated. LÄS MER

 5. 5. Patient-orientated aspects of the postoperative course after hernia surgery

  Författare :Ulf Fränneby; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Operations for inguinal hernia are one of the most common surgical procedures performed. With the development of mesh techniques, recurrence rates have improved radically and patient-orientated endpoints have evolved as important outcome measures. In recent studies, 15-50% of patients may experience some form of pain years after repair. LÄS MER