Sökning: "Statsvetenskap göteborgs universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 120 avhandlingar innehållade orden Statsvetenskap göteborgs universitet.

 1. 1. Homo Nordicus? : Om danska, norska och svenska tjänstemäns och förtroendevaldas identiteter

  Författare :Hans Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norden; identitet; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från Hanoi till Bryssel ­ : Moralsyn i deklarerad svensk utrikespolitik 1969-1996

  Författare :Douglas Brommesson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bakom riksdagens fasad

  Författare :Magnus Hagevi; Peter Esaiasson; Sören Holmberg; Erik Damgaard; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; riksdagen; makt; inflytande; politiker; partigrupp; utskott; karriär; politik; beteende; rational choice; institution; struktur; parti; partiledning; individualisering; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Bakom riksdagens fasad är en bok om riksdagens ledamöter. Den tar sin utgångspunkt i de påståenden som gör gällande att folket individualiseras, men inte folkets främsta företrädare i riksdagen. LÄS MER

 4. 4. Justice, liberty and bread - for all? On the compatibility between sustainable development and liberal democracy

  Författare :Sverker C. Jagers; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. När idéer får liv - Om intraprenader i tre kommuner : Sustainable ideas - the idea of "contracting in" in three Swedish municipalities

  Författare :Julia Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intraprenad; idéer; organisering; översättning; mode; institutionalisering; mottagare av idéer; bärare av idéer; förändring inom offentlig sektor; organisatorisk förändring;

  Sammanfattning : In the early 2000s an idea regarding how to organise the Swedish public sector, called internal contracts, attracted attention from many different public authorities in Sweden. Organising in the form of internal contracts means that units within a public authority are given more autonomy to run their own affairs. LÄS MER