Sökning: "guilt"

Visar resultat 1 - 5 av 118 avhandlingar innehållade ordet guilt.

 1. 1. Accompanied by guilt : modern motherhood the Swedish way

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ylva Elvin-Nowak; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Motherhood; guilt; responsibility; employment; gender-process; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation was to shed light on employed mothers' everyday life experiences, especially their experiences of guilt in the interplay of family and employment. The project upon which the dissertation is based was designed within a social constructionist, gender-theoretical frame of reference. LÄS MER

 2. 2. Shame and guilt : Sociology as a poietic system

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Vessela Misheva; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; shame; guilt; poietic and autopoietic systems; social selves; language; sociology; society; community; civilization; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation had a clear and simple task: to define what shame is. This necessarily entailed clarifying the distinction between shame and its main modem counterpart, guilt. LÄS MER

 3. 3. Guilt and shame in end-of-life care the next-of-kin's perspectives

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Carina Werkander Harstäde; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; end-of-life care; guilt; hermeneutics; next-of-kin; relatives; secondary analysis; semantic concept analysis; shame; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to explore and describe the concepts of guilt and shame and gain a greater understanding of the next-of-kin’s experiences of guilt and shame in end-of-life care.Methods: Study I was a qualitative secondary analysis of 47 interviews with next-of-kin searching for experiences of guilt and shame. LÄS MER

 4. 4. Alcohol-intoxicated witnesses to intimate partner violence: Memory performance and perception of aggression and guilt

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Malin Hildebrand Karlén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol; Witness; Memory; Aggression; Guilt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Le paradis perdu et retrouvé : Étude de l'innocence et de la culpabilité dans l'oeuvre d'Albert Camus

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Paula von Wachenfeldt; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Camus; innocence; guilt; Ricoeur; Nietzsche; happiness; redemption; question of evil; consciousness; absolute and relative; justice and injustice; godless salvation; child; Le Premier Homme ; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate a recurrent idea that dominates the works of Albert Camus, namely the search for man’s innocence. A study of this notion, however, will to the same extent require an examination of guilt, since the signification of the first depends on the second and since both exist in Camus. LÄS MER