Sökning: "cognitive semantics"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden cognitive semantics.

 1. 1. Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind

  Detta är en avhandling från Cognitive Science

  Författare :Jana Holsanova; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; discourse hierarchy; picture description; vision; picture viewing; information flow; discourse segmentation; discourse analysis; coherence; semantics; spatial and temporal relations; cognitive science; linguistics; cognitive linguistics; psycholinguistics; speech; cognition; multimodal communication; mental processes; eye movement protocol; focus of attention; spoken language protocol; information processing; scene perception; areas of interest;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi kan inte avslöja innehållet i våra tankar direkt, så hur kan vi närma oss de underliggande kognitiva processerna? Om vi vill lära oss mer om vad som försiggår i vår tankevärld, måste vi göra det indirekt, med hjälp av tankarnas yttre manifestationer. Det finns olika metoder som man kan ta till sin hjälp. LÄS MER

 2. 2. Implementing Cognitive Semantics

  Detta är en avhandling från Lund University Cognitive Science

  Författare :Kenneth Holmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This book is about how concepts are structured and processed. It is based on the findings in cognitive linguistics over the last decade, where thorough studies have been made about how concepts function. Concepts appear as image schemata, a spatial form of representation with very powerful properties. LÄS MER

 3. 3. Livet som figur : : om självbiografiskt minne och metaforer

  Detta är en avhandling från Lund University Cognitive Science

  Författare :Monica Bredefeldt Öhman; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology Cognitive science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi Kognitionsforskning; lexical decision task; image schema; force dynamics; cognitive semantics; Autobiographical memory; balance; life story; metaphor; narrative;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Centralt i avhandlingen är självbiografiskt minne och metaforer. Tre hypoteser framförs: (1) Den dikotomisering av deklarativa långtidsminnet som Tulving föreslagit är inte tillräcklig för att förklara självbiografiskt minne. LÄS MER

 4. 4. Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion

  Detta är en avhandling från Lund University Cognitive Science

  Författare :Paul Hemeren; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Civics; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; action; perception; concept; Cognition; categorization; embodiment; prototype; biological motion; semantics; language; configural processing; basic level; graded structure; typicality;

  Sammanfattning : The ability to understand and communicate about the actions of others is a fundamental aspect of our daily activity. How can we talk about what others are doing? What qualities do different actions have such that they cause us to see them as being different or similar? What is the connection between what we see and the development of concepts and words or expressions for the things that we see? To what extent can two different people see and talk about the same things? Is there a common basis for our perception, and is there then a common basis for the concepts we form and the way in which the concepts become lexicalized in language? The broad purpose of this thesis is to relate aspects of perception, categorization and language to action recognition and conceptualization. LÄS MER

 5. 5. The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs : A Study of Chinese Verbs

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Hong Gao; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Languages and literatures of South and South-East Asia; verbal semantics; trajector; semantic representation; pyscholingistics; polysemy; physical reality; physical foundation; physical action verbs; observability; motion; lexicalization patterning; landmark; intentionality; innateness; physical contact; force-dynamics; combinability; conflation; cognitive semantics; active zone; affectability; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den fysiska grunden för fysiska aktionsverb.... LÄS MER