Sökning: "efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 4439 avhandlingar innehållade ordet efficiency.

 1. 1. Innovation and Efficiency : a Knowledge-Based Approach to Organizing Industrial Firms

  Detta är en avhandling från Gothenburg, Sweden : Chalmers University of Technology

  Författare :Mats Magnusson; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; innovation; efficiency; knowledge; organizing; knowledge creation; knowledge exploitation;

  Sammanfattning : This thesis deals with the organizing of industrial firms that face the challenge of achieving high levels of both innovation and efficiency, taking a knowledge-based approach to this classical trade-off. With a constructionist perspective as a point of departure, knowledge, which contains tacit and explicit components, is seen to exist at both the individual and the organizational level. LÄS MER

 2. 2. Phytoremediation Efficiency Assessment of Removal Processes and Hydraulic Performance in Constructed Wetlands

  Detta är en avhandling från Venice : Università Ca’ Foscari di Venezia

  Författare :Anna Mietto; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Efficiency in Education - A Multilevel Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Staffan Waldo; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic theory; econometrics; Data Envelopment Analysis; Economics; Education; Efficiency;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kostnaden för grund- och gymnasieskolan i Sverige motsvarar idag ca 4,5% av BNP. Med tanke på investeringens storlek är det viktigt att dessa resurser används effektivt. I avhandlingen studeras effektivitet inom den kommunala skolan på tre nivåer: Kommunal nivå, skolnivå och individuell nivå. LÄS MER

 4. 4. Towards systematic improvement work in project-based organizations An efficiency and effectiveness perspective

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Erik Sundqvist; Luleå tekniska universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Project Management; Project-based organization; Efficiency; Effectiveness; Improvement; Kvalitetsteknik; Quality Technology Management;

  Sammanfattning : Project-based organizations (PBOs) have adopted projects as a primary tool for carrying out most of their operations. By doing so, the PBO operates mainly on two organizational levels, the project level and the organizational level. LÄS MER

 5. 5. Setting priorities in health care : Studies on equity and efficiency

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lars Bernfort; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health priorities; Health care costs; Health services; Health care sector; Efficiency; Quality of life; Hälsovård; Sjukvård; Prioriteringar inom sjukvården; Sjukvård; Prioriteringar; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The inevitable gap between needs and resources in health care, together with the problems associated with a market solution, necessitates priority setting. The aims of this thesis are associated with the process of priority setting in health care, and are divided into three issues:1. LÄS MER