Sökning: "quality management"

Visar resultat 1 - 5 av 1300 avhandlingar innehållade orden quality management.

 1. 1. Lessons Learned in Knowledge Managment - the case of construction

  Detta är en avhandling från Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Författare :Mats Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Anläggningsteknik; Quality Management; Project Management; Knowledge Management; Construction sector; Commercial and industrial economics;

  Sammanfattning : The construction sector has been criticised in recent years for being inefficient. The critique involved describes finished buildings as having flaws and there being a lack of interest within the construction sector in assembling knowledge and sharing experience. LÄS MER

 2. 2. Management of Sustainability in Construction Works

  Detta är en avhandling från Division of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Urban Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; construction works; assessment model; sustainability; Management;

  Sammanfattning : The present global environmental condition is a consequence of the increasing consumption of natural resources whose depletion exceeds what is physically possible to sustain in the long term. The construction sector is a considerable contributor to this resource depletion and sustainability is adopted in the form of the theory of ecological modernization. LÄS MER

 3. 3. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. LÄS MER

 4. 4. Poor quality costing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lars Sörqvist; KTH.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Poor quality cost; Cost of poor quality; Nonvalue adding cost; Quality related cost; Quality measurements; Quality; TQM; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis presents an effective model for measuring the cost of poor quality. It consists of two models, developed during the research project, assessments and the construction of measurement systems. LÄS MER

 5. 5. Information Quality in Industrial Environmental Management: Defining and Managing Quality of Environmental Information

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ann-Christin Pålsson; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; industrial environmental management; environmental information systems; total quality management; information review; information quality definition; information quality requirements; information quality; information quality management;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe how quality of environmental information can be defined and managed to support industrial environmental management. Environmental information is used in industries to monitor and control the environmental aspects of products and processes. LÄS MER