Sökning: "Discourse The Diskursteori"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Discourse The Diskursteori.

 1. 1. Den frånvarande intellektuelle En diskursteoretisk analys av en kollektiv representation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Holmberg; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual; Sociology; Sociology; Myth; Discourse Theory; Diskursteori; Intellektuell; Sociologi; Diskursteori; Myt; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Jeffrey C. Alexander.Intellectual; Sociology; Sociology; Myth; Discourse The Diskursteori; Intellektuell; Sociologi; Diskursteori; Myt; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Jeffrey C. Alexander.; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : From an institutionalized conception of contemporary intellectuals as silent or absent, the aim of this thesis is to analyse how the representation of the intellectual changed from a hero of reason to a more or less absent actor. Descriptions of intellectuals that were initially analysed which showed that the representation of the intellectual, besides being linked to modernity, contained a relationship between the individual actor and political power, a relationship which could be traced back to ancient myths. LÄS MER

 2. 2. The Promises of the Free World Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Jenny Ingridsdotter; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; political discourse theory; ethnography; Argentina; race; whiteness; coloniality; postsocialism; social inequality; subject positions; migration; gender; class; intersectionality; ethnography; post structuralism; Latin America; Soviet Union; identities; differentiation; ethnology; economic crisis; mobility; auto-ethnography; colonial settlement; diaspora; humanities; Ukraine; Russia; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis investigates the narrated experiences of a number of individuals that migrated to Argentina from Russia and Ukraine in the wake of the fall of the Soviet Union. The over-arching aim of this thesis is to study the ways in which these migrants navigated the social reality in Argentina, with regards to available physical, material, and socioeconomic positions as well as with regards to their narrated self-understandings and identifications. LÄS MER

 3. 3. Konstruktioner av en stadskärna: Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Julia Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; stadskärneutveckling; stadskärna; city transformation; concepts of space; discourse; rumsbegrepp; Jönköping; diskurs; stadsbyggnad; discourse theory; urban planning and design; town centre development; stadsomvandling; Jönköping; makt; diskursteori; stadsplanering; power; city centre; urban construction;

  Sammanfattning : This thesis highlights the standpoints of Swedish planning practice towards city centres and emphasises a critical power perspective in respect of the town centre development. The aim is to analyse critically how city centres are discursively constructed in contemporary Swedish urban planning and design and to enhance the understanding of what this means in respect of how spatial power relations in cities are created and consolidated. LÄS MER

 4. 4. Fields of Gold The Bioenergy Debate in International Organizations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Kuchler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioenergy; biofuels; debate; discourse; concept; international organizations; international relations; FAO; IEA; IPCC; energy security; climate change; food security; food vs. fuel; bioenergi; biobränsle; debatt; diskurs; begrepp; internationella organisationer; internationella relationer; FAO; IEA; IPCC; energisäkerhet; klimatförändringar; livsmedelssäkerhet;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har idén om att producera energi av biomassa rönt stor uppmärksamhet bland forskare, företagare, beslutsfattare och i samhället i övrigt. De förhållandevis många kontroverser och alternativ som är förbundna med produktion av biobränslen, deras koppling till de tre problemområdena energi, klimat och jordbruk, samt deras etablering inom samtida geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga sammanhang, gör dem till en aktuell fråga att analysera. LÄS MER

 5. 5. En reformerad lärare Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Larissa Mickwitz; Stockholms universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; teachers; professionalism; grading; school reform; curriculum theory; institutionalism; discourse theory; policy analysis; lärare; professionalism; betyg; läroplansteori; institutionalism; diskursteori; skolreformer; policyanalys;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates the interrelatedness between school policy and practice. In the thesis, the construction of “the teacher” is analysed in school policy documents and teacher interviews. LÄS MER