Sökning: "retention"

Visar resultat 1 - 5 av 734 avhandlingar innehållade ordet retention.

 1. 1. Orthodontic retention : studies of retention capacity, cost-effectiveness and long-term stability

  Författare :Gudrun Edman Tynelius; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Retention strategies, cost-effectiveness and long-term stability oftreatment outcome are essential aspects of orthodontic treatmentplanning.The overall aim of this thesis was to compare and evaluate threedifferent retention strategies, with special reference to short- andlong-term clinical stability and cost-effectiveness. LÄS MER

 2. 2. Retention of atherogenic lipoproteins in atherogenesis

  Författare :Maria Gustafsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :apolipoprotein B; atherosclerosis; LDL; LpL; proteoglycans; retention; sPLA2;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is the most common cause of death in the industrialized world. The diseaseis characterized by lipid accumulation and inflammation in the arterial wall, which may leadto obstruction of the blood flow. LÄS MER

 3. 3. Improvement of the retention-fromation relationship using three-component retention aid systems

  Författare :Anna Svedberg; Lars Wågberg; Janne Laine; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Dewatering; drag reduction; fibre flocculation; filler retention; fine paper; flow imaging; flow loop; formation aid; kraft pulp; magnetic resonance imaging; MRI; paper formation; pilot web former; pressure drop; retention aid; turbulence damping;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Particulate phosphorus accumulation and net retention in constructed wetlands receiving agricultural runoff : Critical analysis of factors affecting retention estimates

  Författare :Karin Johannesson; Karin Tonderski; Stefan Weisner; Uno Wennergren; Ben Surridge; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Phosphorus retention; constructed wetlands; agriculture; sampling strategy;

  Sammanfattning : Övergödning är ett allvarligt miljöproblem, som bland annat orsakar omfattande blomningar av alger och blågrönbakterier. I söt- och brackvatten är fosfor ofta det mest begränsande näringsämnet för dessa organismer, varför en minskning av fosfortillförseln är nödvändig för att nå förbättringar. LÄS MER

 5. 5. Polybrominated dibenzo-p-dioxins : Natural formation mechanisms and biota retention, maternal transfer, and effects

  Författare :Kristina Arnoldsson; Peter Haglund; Patrik Andersson; Walter Vetter; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; polybrominated dibenzo-p-dioxins; PBDDs; Baltic Sea; uptake; retention; maternal transfer; metabolism; bioavailability; natural formation; precursor; bromoperoxidase; bromophenol; photochemical transformation; oxidative coupling; hydroxylated polybrominated diphenyl ethers; Chemistry; Kemi; analytisk kemi; Analytical Chemistry;

  Sammanfattning : Polybrominated dibenzo-p-dioxins (PBDD) and dibenzofurans (PBDF) are a group of compounds of emerging interest as potential environmental stressors. Their structures as well as toxic responses are similar to the highly characterized toxicants polychlorinated dibenzo-p-dioxins. LÄS MER