Sökning: "Theory Development"

Visar resultat 1 - 5 av 1904 avhandlingar innehållade orden Theory Development.

 1. 1. Ecostrategies in theory and practice : Farmer's perspectives on water, nutrients and sustainability in low-resource agriculture in the dry zone of Sri Lanka

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Klas Sandell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Attitudes towards nature; Alternative development; Carrying capacity; Development strategies; Development theory; Diffusion; Dry zone of Sri Lanka; Ecodevelopment; Ethnoperspective; Fertilizers; Green revolution; Human ecology; Human geography; Low-resource agriculture; Small-scale farming; Sustainable development; Village irrigation.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : PROBLEM The need for a sustainable man - nature relationship has long been a neglected aspect of development theory. The increasing awareness of this negligence has led to a search for development strategies alternative to conventional industrial growth. LÄS MER

 2. 2. Moral development : the validity of Kohlberg's theory

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

  Författare :Kurt Bergling; Stockholms universitet.; [1981]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dunkla vanor. Om teori och referenspraktik i samhällsvetenskaplig forskning

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Daniel Uhnoo; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Theory; theory of science; theory development; citations; citation analysis; academic writing; organization theory; social work; social services;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how social scientists use theoretical citations in scientific publications in research about organizations and the social services sector. This thesis can be characterized as being theory driven where examples from the research practice within the social sciences are used as departure points for discussion. LÄS MER

 4. 4. On the Fundamentals of the Engineering Design Process

  Detta är en avhandling från Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Författare :Damien Motte; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; systems theory; design theory; engineering design; product development; problem solving; creativity; machine design; maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I en alltmer konkurrenskraftig omvärld är det av störst vikt att i ett högkostnadsland som Sverige att innovera och utveckla produkter så effektivt som möjligt. För att uppnå dessa mål finns det klara indikationer på att våra nuvarande produktutvecklings- och konstruktionstillvägagångssätt saknar väsentliga egenskaper för att uppnå önskvärd effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Entrepreneurial Competence Development Triggers, Processes & Consequences

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School

  Författare :Magdalena Markowska; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Competence; development; cases; gourmet restaurateurs;

  Sammanfattning : This dissertation, comprised of the cover story and the four separate but interrelated articles, focuses on exploring the development of entrepreneurial competence. Building on the assumption that purposeful engagement in entrepreneurial action potentially leads to the acquisition of specific entrepreneurial competencies, this thesis investigates the mechanisms facilitating and enabling entrepreneurs’ acquisition of entrepreneurial expertise, and the consequences of this process. LÄS MER