Sökning: "Production and Automation Engineering"

Visar resultat 1 - 5 av 143 avhandlingar innehållade orden Production and Automation Engineering.

 1. 1. Robotic Friction Stir Welding for Flexible Production

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University

  Författare :Jeroen De Backer; Högskolan Väst.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell arbetsvetenskap; Industrial engineering; Mechatronics; Mekatronik; Friction Stir Welding; Automation; Robotics; Aluminium; Lightweight design;

  Sammanfattning : Friction Stir Welding eller ”friktionsomrörningssvetsning” är en svetsprocess som kräver ett roterande verktyg som genom friktionsvärme får materialet att mjukna. Verktyget blandar runt det plastiska materialet mekaniskt och skapar en fog av hög kvalité. LÄS MER

 2. 2. Non-intrusive instrumentation and estimation Applications for control of an additive manufacturing process

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Petter Hagqvist; Högskolan Väst.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Additive Manufacturing; Automation; Emissivity; Emissivity Compensated Spectral Pyrometry; Laser Metal Wire Deposition; Metal Deposition; Pyrometry; Resistance Feedback Control; Thermometry;

  Sammanfattning : For integration of additive manufacturing into industrial production, there is a need for capable yet robust automation solutions. Such solutions are to ensure consistent process outputs, both with regard to deposit geometry and material properties. LÄS MER

 3. 3. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  Detta är en avhandling från Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Författare :Christina Windmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-07-20]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Sammanfattning : Svensk tillverkningsindustri bidrar till ca 16 % (Statistics Sweden 2016) av bruttonationalprodukten och medverkar till att ca 900 000 av landets invånare har en anställning (Produktion2030 2016), vilket gör sektorn till en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Forskningen syftar främst till att ge industrin verktyg för att analysera och utvärdera produktion för resurseffektivare och lönsammare tillverkning som även minskar miljöbelastningen. LÄS MER

 4. 4. Representing human-automation challenges

  Detta är en avhandling från Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Författare :Jonas Andersson; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; human-machine systems; control rooms; cognitive systems engineering; automation;

  Sammanfattning : Automation technology is widely implemented in process control domains due to its benefits of improving efficiency and enhancing control. However, use of automation also introduces an often complex intermediary between the human and the controlled domain, which can obscure from the operator how system functioning is achieved. LÄS MER

 5. 5. Automated layup and forming of prepreg laminates

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Andreas Björnsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Composite materials like carbon fiber-reinforced polymers (CFRPs) present highly appealing material properties, as they can combine high strength with low weight. In aerospace applications, these properties help to realize lightweight designs that can reduce fuel consumption. LÄS MER