Sökning: "Peter Strandbrink"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Peter Strandbrink.

 1. 1. Kunskap och politik : teman i demokratisk teori och svensk EU-debatt

  Författare :Peter Strandbrink; Anders Sannerstedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Securing the working democracy : Inventive arrangements to guarantee circulation and the emergence of democracy policy

  Författare :Marcel Mangold; Peter Strandbrink; Inga Brandell; Patrik Hall; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; genealogy; democracy policy; circulation; governmentality; dispositif; Swedish politics; värdegrund; exclusion; violencepromoting extremism; Foucault; Rancière; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : In the 1990s, Swedish democracy's ability to remain strong and renew itself became increasingly questioned in government commission reports and social-scientific writings. The perceptions of the financial crisis in 1992–1994, new identities, immigration and changes in participation in civic associations and organizations were listed as challenges to democracy. LÄS MER

 3. 3. Rätt betyg för vem? : Betygsättning som institutionaliserad praktik

  Författare :Larissa Mickwitz; Gunilla Molloy; Peter Strandbrink; Jan Carle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Language education; grading; school policy; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : Betyg har haft ett stort utrymme i den skolpolitiska debatten. Framförallt har betygens bristande likvärdighet debatterats. Problemet har huvudsakligen konstruerats som lärares bristande professionalism. LÄS MER

 4. 4. What’s in a Line? : Making Sovereignty through Border Policy

  Författare :Johanna Pettersson; Peter Strandbrink; Karin Borevi; Torsten Svensson; Jussi Laine; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; borders; sovereignty; border politics; international relations; border studies; Norway; centre-periphery relations; local border traffic permit; Russia; grenseboerbevis; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The role of borders as dividers between states and markers of territorial sovereignty is central to modern statehood. Whereas the voluntary opening of a state border could therefore appear puzzling, this thesis argues that state sovereignty can be manifested either when states allow borders to become more open or more closed. LÄS MER