Sökning: "Clinical Genetics"

Visar resultat 1 - 5 av 769 avhandlingar innehållade orden Clinical Genetics.

 1. 1. Assessment of Novel Molecular Prognostic Markers in Chronic Lymphocytic Leukemia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mohamed Arifin Bin Kaderi; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic lymphocytic leukemia; prognostic markers; single nucleotide polymorphisms; RNA-based markers; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Medical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Medicinsk genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Medical laboratory science; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Medicinsk laboratorievetenskap; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; Clinical Genetics; Klinisk genetik; Molekylär medicin; Molecular Medicine; Oncology; Onkologi; Medicin; Medicine; Medical Genetics; Medicinsk genetik;

  Sammanfattning : The clinical course of chronic lymphocytic leukemia (CLL) is highly heterogeneous, which has prompted the search for biomarkers that can predict prognosis in this disease. The IGHV gene mutation status and certain genomic aberrations have been identified as reliable prognostic markers of clinical outcome for this disorder. LÄS MER

 2. 2. In Vitro Drug Sensitivity and Apoptosis in Chronic Lymphocytic Leukemia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Norberg; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic lymphocytic leukemia; in vitro drug sensitivity; apoptosis; prognostic markers; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Molecular medicine genetics and pathology ; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Molekylär medicin genetik och patologi ; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Medical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Medicinsk genetik; Medical Science; Medicinsk vetenskap; Clinical Genetics; Klinisk genetik; Molekylär genetik; Molecular Genetics; Medical Genetics; Medicinsk genetik; Molekylär medicin; Molecular Medicine;

  Sammanfattning : Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a heterogeneous malignancy displaying varying clinical outcome, where molecular markers today can divide patients into prognostic subgroups. Despite the introduction of new agents for treatment, remissions are usually not sustained in CLL and resistance towards treatment can partly be explained by aberrant apoptosis. LÄS MER

 3. 3. Molecular Genetic Analysis in B-cell Lymphomas A Focus on the p53 Pathway and p16INK4a

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Norafiza Zainuddin; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diffuse large B-cell lymphoma; chronic lymphocytic leukemia; TP53 mutation; MDM2 SNP309; codon 72 polymorphism; p16INK4a methylation; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Molecular biology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Molekylärbiologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Tumour biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Tumörbiologi; Clinical Genetics; Klinisk genetik; Medical Genetics; Medicinsk genetik; Molekylär genetik; Molecular Genetics; Oncology; Onkologi; Pathology; Patologi;

  Sammanfattning : The presence of TP53 mutations has been associated with inferior outcome in diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and chronic lymphocytic leukemia (CLL). In DLBCL, the impact of the TP53 codon 72 polymorphism and MDM2 SNP309 has not been clearly elucidated, whereas MDM2 SNP309 was suggested as a poor-prognostic marker in CLL. LÄS MER

 4. 4. Genetic Characterization of Bone and Soft Tissue Tumors

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :Anna Dahlen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical genetics; Klinisk genetik; cytogenetik; Genetik; cytogenetics; mesenchymal tumor; pericytoma; Genetics; chondroma; lipoma;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ben, brosk och mjukvävnad (utgörs av den tvärstrimmiga muskulaturen, fettväv och fibrös bindväv, men också av det perifera nervsystemet) är vävnader av mesenkymalt eller neuroektodermalt ursprung. De flesta tumörer som uppstår i dessa vävnader är godartade och blir därför ofta inte föremål för behandling, vilket gör det svårt att uppskatta incidensen i befolkningen. LÄS MER

 5. 5. MOLECULAR PROFILING OF UROTHELIAL CARCINOMA

  Detta är en avhandling från Divison of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :David Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytogenetik; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi; Clinical genetics; Klinisk genetik; cytogenetics; Genetics; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; TP53; FGFR3; gene expression profiling; microarray; bladder cancer; urothelial carcinoma; Genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år nydiagnostiseras cirka 2 000 personer med blåscancer i Sverige. Blåscancer drabbar främst män och är för närvarande den femte vanligaste cancerformen bland män efter prostata-, hud,- lung- och koloncancer. LÄS MER