Sökning: "Old way of singing"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Old way of singing.

 1. 1. "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning

  Detta är en avhandling från Anders Dillmar, Bernadottevägen 51, 75 48 Uppsala

  Författare :Anders Dillmar; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theomusicology; Ethnohymnology; Early German literary romanticism; 19th century; Sweden; Johann Christian Friedrich Hæffner; Chorale book; Congregational hymn singing; Old way of singing; Singing practice; Ornamentation; Individualized way of singing; Heterophony; Regular singing; Chorale reform; Four-part singing; Iso-rhythmical performance; Chorale tempo; Harmonisation of hymn tunes; Legato; Moravian singing practice; Symbolism of organ; Organ playing of chorales; Aesthetics of chorale.; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna bok undersöks det begynnande 1800-talets svenska reform av kyrkosången. I fokus står J C F Hæffners koralbok 1820, med dess privat utgivna andra del 1821, som här för första gången ägnas en ingående idéhistorisk analys. Hæffners utgåva har kritiserats hårt för att ha tagit död på den s.k. LÄS MER

 2. 2. Die Choralreform in den Ostseeprovinzen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des protestantischen Kirchengesangs in Estland und Livland

  Detta är en avhandling från studio · verlag, Zehnthofstrasse 2, D-53489 Sinzig, Germany

  Författare :Toomas Siitan; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Organ playing of chorales; Moravian singing practice; Regular singing; Old way of singing; Singing practice; Aesthetics of chorale; Congregational hymn singing; Ethnohymnology; Hymnology; Baltic provinces; Livonia; Estonia; Chorale book; 19th century; Chorale reform; Music education in 19th century; National culture; Historicism.; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : The present thesis analyzes the reform of congregational singing in Livonia and Estonia in the first half of the 19th century. In this process the writings on the aesthetics of the congregational singing of a German pastor Johann Leberecht Ehregott Punschel (1778–1849) active in Livonia, and a chorale book (1839) that he edited occupied the central place. LÄS MER