Sökning: "Early German literary romanticism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Early German literary romanticism.

 1. 1. "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning

  Detta är en avhandling från Anders Dillmar, Bernadottevägen 51, 75 48 Uppsala

  Författare :Anders Dillmar; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theomusicology; Ethnohymnology; Early German literary romanticism; 19th century; Sweden; Johann Christian Friedrich Hæffner; Chorale book; Congregational hymn singing; Old way of singing; Singing practice; Ornamentation; Individualized way of singing; Heterophony; Regular singing; Chorale reform; Four-part singing; Iso-rhythmical performance; Chorale tempo; Harmonisation of hymn tunes; Legato; Moravian singing practice; Symbolism of organ; Organ playing of chorales; Aesthetics of chorale.; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna bok undersöks det begynnande 1800-talets svenska reform av kyrkosången. I fokus står J C F Hæffners koralbok 1820, med dess privat utgivna andra del 1821, som här för första gången ägnas en ingående idéhistorisk analys. Hæffners utgåva har kritiserats hårt för att ha tagit död på den s.k. LÄS MER

 2. 2. Die schwedische Rezeption zentraler Begriffe der deutschen Frühromantik Schlüsselwortanalysen zu den Zeitschriften Athenäum und Phosphoros

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Charlotta Brylla; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : The present thesis illustrates the German influence on the Swedish Romantic Movement around 1800 from a linguistic perspective, the method being contrastive analysis of how the central German and Swedish concepts Anschauung/åskådning, Einhildungskraft/inbillningskraft, Phantasie/fantasi, Enthusiasmus/entusiasm, Gemüt/gemyt and Genie/geni/snille are used in the programmatic journals Athenäum (1798-1800) and Phosphoros (1810-1813).In what contexts are these concepts used, what are their principal connotations, in what collocations do they appear and what semantic shifts can be established from the material? The major issue concerns the testing of key word criteria elaborated by German scholars, notably the so-called Düsseldorfer Gruppe. LÄS MER