Sökning: "Hymnology"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Hymnology.

 1. 1. ”Gå vi till paradis med sång” : psalmers funktion i begravningsgudstjänster

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Anna Evertsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; hymnology; congregational singing; liturgy; funeral service; hymn; Church of Sweden; Church music; pastoral care; functional perspective; existential questions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När en människa möter döden i sin närhet gör sig ofta grundläggande frågor kring livet och döden påminda. I sådana situationer söker många människor sig till kyrkan för att ta avsked av sina anhöriga. Begravningsgudstjänsten är ett av de starkaste banden mellan svenska folket och Svenska kyrkan. LÄS MER

 2. 2. Die Choralreform in den Ostseeprovinzen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des protestantischen Kirchengesangs in Estland und Livland

  Detta är en avhandling från studio · verlag, Zehnthofstrasse 2, D-53489 Sinzig, Germany

  Författare :Toomas Siitan; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Organ playing of chorales; Moravian singing practice; Regular singing; Old way of singing; Singing practice; Aesthetics of chorale; Congregational hymn singing; Ethnohymnology; Hymnology; Baltic provinces; Livonia; Estonia; Chorale book; 19th century; Chorale reform; Music education in 19th century; National culture; Historicism.; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : The present thesis analyzes the reform of congregational singing in Livonia and Estonia in the first half of the 19th century. In this process the writings on the aesthetics of the congregational singing of a German pastor Johann Leberecht Ehregott Punschel (1778–1849) active in Livonia, and a chorale book (1839) that he edited occupied the central place. LÄS MER

 3. 3. Amisch alli Daag : fromhet i funktion? : Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Markus von Martens; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pennsylvania.; Ordnung; Old Order Amish; Nachfolge; Mennonites; Lancaster; Dover; Dordrecht Confession of Faith; Delaware; Beachy Amish; Anabaptism; Amish; worship; spirituality; piety; ordination; imitation of Christ; hymnology; humility; ecclesiology; ecclesiastical rules; diaconic activity; creed; baptism; confession of faith; church; communion; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar den kristna minoriteten Old Order Amish i USA ur ett ecklesiologiskt perspektiv. Genom att dels använda centrala begrepp som utgår från den undersökta gruppens egen religiösa vokabulär, dels några av de angreppssätt som är förhärskande inom det kyrkovetenskapliga studiet, framträder en fördjupad bild av amishfolkets insida. LÄS MER