Sökning: "Iso-rhythmical performance"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Iso-rhythmical performance.

  1. 1. "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning

    Detta är en avhandling från Anders Dillmar, Bernadottevägen 51, 75 48 Uppsala

    Författare :Anders Dillmar; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theomusicology; Ethnohymnology; Early German literary romanticism; 19th century; Sweden; Johann Christian Friedrich Hæffner; Chorale book; Congregational hymn singing; Old way of singing; Singing practice; Ornamentation; Individualized way of singing; Heterophony; Regular singing; Chorale reform; Four-part singing; Iso-rhythmical performance; Chorale tempo; Harmonisation of hymn tunes; Legato; Moravian singing practice; Symbolism of organ; Organ playing of chorales; Aesthetics of chorale.; Musicology; Musikvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis analyses the Swedish chorale book in two parts edited by J.C.F. Hæffner in 1820-21 to the new hymnal by Wallin of 1819. LÄS MER