Sökning: "Symbolism of organ"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Symbolism of organ.

 1. 1. Rich in Nuances: a Performance-Oriented Study of Otto Olsson’s Organ Music

  Detta är en avhandling från Göteborg : Dept. of Musicology, School of Music and Musicology, Göteborgs universitet

  Författare :Sverker Jullander; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; organ music; harmonium music; organist; composer; Otto Olsson 1879–1964 ; performance practice; music analysis; counteroint; sonata form; etude; meditation; chorale; plainsong; musical symbolism; Orgelbewegung; sound recordings; late Romantic organs; registration; tempo; metronome markings; agogics; articulation; phrasing; slurs; ornamentation; Credo Symphoniacum;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the organ music of Otto Olsson (1879–1964), a leading Swedish organist, church musician, composer, pedagogue, and organ expert in the first half of the 20th century. The aim of the study is to formulate a historical performance practice fro Olsson’s organ music, conceived within a late Romantic performance tradition, which must be regarded as lost. LÄS MER

 2. 2. "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning

  Detta är en avhandling från Anders Dillmar, Bernadottevägen 51, 75 48 Uppsala

  Författare :Anders Dillmar; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theomusicology; Ethnohymnology; Early German literary romanticism; 19th century; Sweden; Johann Christian Friedrich Hæffner; Chorale book; Congregational hymn singing; Old way of singing; Singing practice; Ornamentation; Individualized way of singing; Heterophony; Regular singing; Chorale reform; Four-part singing; Iso-rhythmical performance; Chorale tempo; Harmonisation of hymn tunes; Legato; Moravian singing practice; Symbolism of organ; Organ playing of chorales; Aesthetics of chorale.; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna bok undersöks det begynnande 1800-talets svenska reform av kyrkosången. I fokus står J C F Hæffners koralbok 1820, med dess privat utgivna andra del 1821, som här för första gången ägnas en ingående idéhistorisk analys. Hæffners utgåva har kritiserats hårt för att ha tagit död på den s.k. LÄS MER