Sökning: "Oftalmologi"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade ordet Oftalmologi.

 1. 1. Studies into The Mechanisms of Neurodegeneration and Neuroprotection in Rd1 Mouse Retina

  Detta är en avhandling från Ophthalmology (Lund), Lund University

  Författare :Seifollah Azadi; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; signaling pathway ; Ophtalmology; neurotrophic factors ; Oftalmologi; retina degeneration ;

  Sammanfattning : Retinitis Pigmentosa (RP) is a group of uncured retinal diseases with the world wide incidence of about 1/3500. In spite of the huge efforts in past years, the mechanisms underlying this type of hereditary blindness has not been elucidated and nor any effective treatment available. LÄS MER

 2. 2. Improved computerized perimetric threshold strategies

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Boel Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; probability maps; normal limits; test time; clinical testing; test strategies. glaucoma; test algorithms; false positive answers; Visual field testing; computerized perimetry; Ophtalmology; Oftalmologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Föreliggande arbete syftade till att utveckla en ny effektivare metod för undersökning av ögats synfält. Synfältet kan definieras som allt ett fixerande öga kan uppfatta. Det perifera seendet mäts vid synfältsundersökning (perimetri). LÄS MER

 3. 3. The cell line RN33B transplanted to adult retina

  Detta är en avhandling från Ophthalmology (Lund), Lund University

  Författare :Anita Blixt Wojciechowski; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oftalmologi; host glial response; Ophtalmology; differentiation; migration; proliferation; survival; immunosuppression; RN33B; brain-derived precursor cells; retinal degeneration; subretinal transplantation;

  Sammanfattning : The thesis describes the neural precursor cell line RN33B transplanted subretinally to adult healthy and young dystrophic rat retina. The cell line is generated from E12,5 rat raphe nucleus and transduced with the temperature sensitive mutant of the Simian Virus 40 (SV40) large T-antigen. LÄS MER

 4. 4. On visual impairment in Swedish children

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Jonas Blohmé; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ophtalmology; Sweden; sociology; mortality; outcome; epidemiology; registration; childhood blindness; Visual impairment; children; Oftalmologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I världen beräknas det finnas cirka 38 miljoner blinda människor enligt Värdshälsoorganisationen (WHO). Av dessa är 1,5 miljon barn under 16 år. LÄS MER

 5. 5. Clinical expressions of juvenile hereditary retinal degenerations and macular dystrophies: Electrophysiological and genetic studies

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Louise Eksandh; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oftalmologi; Ophtalmology; Rod-monochromacy; Stargardt disease; Juvenile X-linked retinoschisis; Spielmeyer-Vogt disease; Best disease; multifocal-ERG; EOG; full-field ERG; Phenotype; genotype;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ärftliga näthinnesjukdomar med tidig debut Elektrofysiologiska och genetiska studier Ärftliga näthinnesjukdomar är den vanligaste orsaken till allvarligt synhandikapp hos unga människor i dagens Sverige. De flesta av dessa sjukdomar kan ännu inte behandlas, men vi har under de senaste åren fått allt större insikt i de bakomliggande sjukdomsmekanismerna, tack vare att många av de gener som orsakar sjukdomarna har identifierats. LÄS MER