Sökning: "registration"

Visar resultat 1 - 5 av 1886 avhandlingar innehållade ordet registration.

 1. 1. Symmetry Filters Applied to Fingerprints : Representation, Feature extraction and Registration

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Kenneth Nilsson; Högskolan i Halmstad.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; fingerprint recognition; symmetry filters; orientation field; multiscale filtering; singular points; orientation radiograms; registration; multiexpert;

  Sammanfattning : A common framework for feature extraction in fingerprints is proposed by use of certain symmetries. The proposal includes representation, filters, and filtering techniques for common features including minutiae points, singular points and the ridge and valley patterns. LÄS MER

 2. 2. Statistical Segmentation and Registration of Medical Ultrasound Data

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Mattias Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Registration; Segmentation; Feature descriptor; Statistical image and signal processing; Medical ultrasound; Variational methods; Mixture model; Bayesian; Markov Chain Monte Carlo; Similarity measur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta kommer i kontakt med medicinskt ultraljud under sina liv, t.ex vid foster- eller hjärtdiagnostik. Det vanliga intrycket av ultraljud är en grynig bild eller film som kan framstå som svårtolkad för en lekman. LÄS MER

 3. 3. The three-dimensional normal-distributions transform an efficient representation for registration, surface analysis, and loop detection

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Martin Magnusson; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NDT; 3D sensing; surface representation; registration; loop detection; surface analysis; mobile robotics; localisation; mapping; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer and Systems Science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with three-dimensional (3D) sensing and 3D scan representation. Three-dimensional records are important tools in several disciplines; such as medical imaging, archaeology, and mobile robotics. LÄS MER

 4. 4. 'This heaving ocean of tones': nineteenth-century organ registration practice at St Marien, Lübeck

  Detta är en avhandling från Göteborg : Musikvetenskapliga institutionen, Göteborg University

  Författare :Joachim Walter; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Hermann Jimmerthal 1809–1886 ; Karl Lichtwark 1859–1931 ; Felix Mendelssohn Bartholdy 1809–1847 ; Johann Friedrich Schulze 1793–1858 ; Edmund Schulze; Friedrich Ladegast 1818–1905 ; Lübeck St. Marien; Lübeck St. Aegidien; Schwerin Dom Cathedral ; German 19th century organ registration; orchestral registration style; registration analysis; romantic organ music; organ repertoire; organ transcription; organ building;

  Sammanfattning : The dissertation deals with German nineteenth-century registration practice with the example of St Marien, Lübeck. The time investigated covers almost one hundred years, from 1834 until 1929 and the tenures of two organists, Hermann Jimmerthal, a student of Mendelssohn, and Karl Lichtwark, a student of Jimmerthal. LÄS MER

 5. 5. Global Pose Estimation from Aerial Images Registration with Elevation Models

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Bertil Grelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Over the last decade, the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) has increased drastically. Originally, the use of these aircraft was mainly military, but today many civil applications have emerged. LÄS MER