Sökning: "retinitis pigmentosa"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden retinitis pigmentosa.

 1. 1. Intracellular mechanisms in rd1 mouse retinal degeneration

  Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Leif Johnson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ophtalmology; Neuroprotection; Photoreceptor; Retinitis Pigmentosa; Oftalmologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ärftlig blindhet orsakas oftast av sjukdomar där näthinnans fotoreceptorer, som ombesörjer omvandlingen av ljus till elektriska impulser, degenererar. Det anses att denna celldödsprocess styrs av ett antal olika mekanismer och projektets mål är att försöka identifiera och karaktärisera dessa mekanismer. LÄS MER

 2. 2. Phenotypes and genotypes in families with hereditary tapetoretinal degenerations

  Detta är en avhandling från Ophthalmology (Lund), Lund University

  Författare :Vesna Ponjavic; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peripherin.; rhodopsin; cone-rod dystrophy; retinitis pigmentosa; choroideremia; central areolar choroidal dystrophy; mutation screening; full-field electroretinography; Phenotype; genotype; Ophtalmology; Oftalmologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish (Populärvetenskaplig sammanfattning) I Skandinavien drabbas 1 av 3 000 människor av en ärftlig näthinnedegeneration som ofta leder till en grav synnedsättning och inte sällan till blindhet. Orsaken är att näthinnans ljuskänsliga celler långsamt förtvinar. Vi kan ännu inte bota dessa sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the visual pathway with ERG, mfERG and mfVEP in inherited eye disorders

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Lotta Gränse; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; multifocal ERG; Full-field ERG; multifocal VEP; Bothnia Dystrophy; Retinitis pigmentosa; Dominant optic atrophy; Leber`s hereditary optic neuropathy; Oftalmologi; Ophtalmology;

  Sammanfattning : This thesis will describe the clinical phenotypes, with emphasis on electrophysiology, in patients with different hereditary eye diseases and to further evaluate and modify the mfVEP technique for clinical use. Bothnia Dystrophy is a tapetoretinal disorder with a mutation in the RLBP1 gene. LÄS MER

 4. 4. Usher syndrome. Prevalence and phenotype - genotype correlations

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Mehdi Sadeghi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; deafblindness; Usher syndrome; retinitis pigmentosa; prevalence; Usher type I; Usher type II; Usher type III; vestibular deficiency; hereditary hearing loss;

  Sammanfattning : Aims: the main purpose of this thesis was to estimate the prevalence of Usher syndrome type I, II and III in Sweden (study I) and to determine the clinical differences between Usher syndrome subtypes (studies II-IV). The hypothesis to be tested was that different genes for Usher syndrome will produce different phenotypes even when they belong to the same clinical type (studies II and III). LÄS MER

 5. 5. Bothnia dystrophy, a clinical, genetical and electrophysiological study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Marie Burstedt; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ophtalmology; retinal pigment epithelium; retinitis pigmentosa; neural retina; electroretinogram; cellular retinaldehyde-binding protein; dark adaptometry; retinal degeneration; Oftalmiatrik; MEDICINE Physiology and pharmacology Ophtalmology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Oftalmologi; Ophtalmology; oftalmiatrik;

  Sammanfattning : A high frequency of retinitis pigmentosa (RP) is found in Northern Sweden. In an inventory of autosomal recessive RP patients in Västerbotten County, a great number of cases with a unique phenotype was noticed, denoted Bothnia Dystrophy (BD). LÄS MER