Sökning: "Maria Sandberg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Maria Sandberg.

 1. 1. Contralateral Breast Cancer : Risk and Prognosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medical Epidemiology and Biostatistics

  Författare :Maria E.C. Sandberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to investigate different aspects of contralateral breast cancer. This disease is of increasing importance as the mortality of breast cancer is decreasing while the incidence remains very high, consequently the population at risk for non-simultaneous (metachronous) contralateral breast cancer is increasing. LÄS MER

 2. 2. Efficient treatment of forest industrial wastewaters Energy efficiency and resilience during disturbances

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria Sandberg; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Forest industry; wastewater; oxygen transfer rate; black liquor; surface active; extractives; Miljö- och energisystem; Environmental and Energy Systems;

  Sammanfattning : This work concerns the efficient treatment of wastewaters from pulp and paper mills by means of aerobic biological processes. For treatment processes there are many aspects of efficiency and the present study investigates both energy efficiency and purification efficiency during disturbances. LÄS MER

 3. 3. Studies to Avoid Decreased Efficiency in Multiple Stage Biological Wastewater Treatment Plants: Concerning Forests Industry Effluents

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria Sandberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; Miljö- och energisystem; Environmental and Energy Systems; Wastewater treatment; Forest industry; Black liquor; MultiBio; Toxic effluents;

  Sammanfattning : Målet med den här studien är att förhindra effektivitetssänkningar i moderna biologiska reningsanläggningar för skogsindustriella avloppsvatten. Biologiska processer är vanligtvis effektiva när det gäller att reducera lättnedbrytbart organiskt material. Eftersom den utgörs av levande mikroorganismer (MO) är tekniken känslig. LÄS MER