Sökning: "Forest industry"

Visar resultat 1 - 5 av 124 avhandlingar innehållade orden Forest industry.

 1. 1. Constructing and contesting the legitimacy of private forest governance The case of forest certification in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitetet

  Författare :Johanna Johansson; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accountability; corporate social responsibility; eco-labelling; forest certification; forest governance; forest practices; governance; legitimacy; national forest inventory; private governance; Sweden; voluntary standards; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : In recent decades, political scientists have devoted substantial attention to the changing role of the state towards more inclusion of non-state actors in policymaking. This deliberative turn, or move towards governance, may signal inability to handle complex problems without cooperation with nonstate actors. LÄS MER

 2. 2. Developing efficient industrial systems through increased integration : applications in the forest industry

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna Wolf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; forest industry; integration; industrial ecology; energy efficiency; co-operation; biofuel; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The starting point of this work is that it is possible for an industry to increase its product value and simultaneously decrease its use of resources and production of waste material if its material and energy flows are effectively integrated into a larger system. The character and the extent of a company's environmental impact is to a large extent determined in this interaction between companies and other external actors. LÄS MER

 3. 3. Greening Industry Essays on industrial energy use and markets for forest raw materials

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Mansikkasalo; Luleå tekniska universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate market developments and policy issues that influence the environmental performance of the industry sector. The analysis concentrates mainly on the industry’s input use in the form of energy and forest raw materials. The thesis consists of an introductory part, and five self-contained papers. LÄS MER

 4. 4. Industrial Symbiosis in the Swedish Forest Industry

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anna Wolf; Mats Söderström; Magnus Karlsson; René van Berkel; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; forest industry; integration; industrial symbiosis; evaluation; human dimensions; MIND method; skogsindustri; integration; industriell symbios; utvärdering; implementering; MIND-metoden; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : Forskningen som presenteras i denna avhandling anknyter till forskningsfältet Industriell Ekologi och då särskilt den gren som kallas Industriell Symbios (IS). Inom IS förordas att ett företag kan öka produktionen och samtidigt minska resursanvändningen genom att effektivt integrera energi och materialflöden i ett större system. LÄS MER

 5. 5. Studies to Avoid Decreased Efficiency in Multiple Stage Biological Wastewater Treatment Plants: Concerning Forests Industry Effluents

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria Sandberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; Miljö- och energisystem; Environmental and Energy Systems; Wastewater treatment; Forest industry; Black liquor; MultiBio; Toxic effluents;

  Sammanfattning : Målet med den här studien är att förhindra effektivitetssänkningar i moderna biologiska reningsanläggningar för skogsindustriella avloppsvatten. Biologiska processer är vanligtvis effektiva när det gäller att reducera lättnedbrytbart organiskt material. Eftersom den utgörs av levande mikroorganismer (MO) är tekniken känslig. LÄS MER