Sökning: "Interaktiv skrivtavla"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Interaktiv skrivtavla.

  1. 1. "Tekniken utan en lärare är ingenting" En studie om användande av teknik i geometriundervisning

    Detta är en avhandling från Växjö : Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet

    Författare :Peter Markkanen; Constanta Olteanu; Per Nilsson; Per-Eskil Persson; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; Geometri; Interaktiv skrivtavla; Matematik; Teknik; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

    Sammanfattning : Målet med denna avhandling är att bidra med kunskap om hur digital teknik kan bidra till att utveckla matematikundervisning. I studien riktades intresset mot undervisning i tredimensionell geometri som skedde med stöd av interaktiva skrivtavlor. LÄS MER