Variationer i demokrati : En kvantitativ studie som utvärderar tänkbara förklaringar

Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.