Sökning: "Peter Markkanen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Peter Markkanen.

 1. 1. Representationer, visualisering och resonemang i geometri : Praktiknära studier i digitala lärmiljöer

  Författare :Peter Markkanen; Per Nilsson; Andreas Eckert; Constanta Olteanu; Morten Blomhøj; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geometry; visualization; representations; reasoning; digital tools; design research;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation was to gain a deeper understanding of how teaching in digital environments can be designed to give students opportunities to develop knowledge in two- and three-dimensional geometry. The dissertation consists of two sub-studies, the first using an ethnographic approach in which the researcher followed a teacher's teaching in a digital environment, in a Grade 9 class for a period of five weeks. LÄS MER

 2. 2. "Tekniken utan en lärare är ingenting" : En studie om användande av teknik i geometriundervisning

  Författare :Peter Markkanen; Constanta Olteanu; Per Nilsson; Per-Eskil Persson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; Geometri; Interaktiv skrivtavla; Matematik; Teknik; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Målet med denna avhandling är att bidra med kunskap om hur digital teknik kan bidra till att utveckla matematikundervisning. I studien riktades intresset mot undervisning i tredimensionell geometri som skedde med stöd av interaktiva skrivtavlor. LÄS MER