Sökning: "Kvalitets- och förbättringsarbete"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Kvalitets- och förbättringsarbete.

 1. 1. Omsorg och mänsklig värdighet : Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar

  Författare :Ingrid Persenius; Thorleif Pettersson; Bert Stålhammar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Sociology of religion; Religionssociologi; Kvalitets- och förbättringsarbete; kvalitet; förbättringsarbete; utvecklingsarbete; förändringsarbete; begravningar; sorg; omsorg; värdighet; komplexitet; Svenska kyrkan; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is firstly to assess the Church of Sweden in the light of current quality theories and systematic improvement methods, and secondly to develop methods and models for quality improvement work (using a systematic approach) within the Church of Sweden focusing on parish funeral activities. The thesis takes as its starting point the specific conditions of the church environment and a general, Christian and humansitic value orientation. LÄS MER

 2. 2. Motivation och metoder. Två ingredienser i förbättringsarbete enligt Ständiga Förbättringar - Kaizen

  Författare :Clas Berling; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; motivation: participation: motivating factors; Total Quality Management: Kaizen; continuous improvements;

  Sammanfattning : Smågruppsverksamhet och ett systematiskt användande av förbättringsverktyg brukar räknas till förutsättningarna för en varaktig förbättringsprocess. Det räcker emellertid inte med att bilda grupper och utbilda i förbättringsverktyg, det måste finnas en motivation hos medarbetarna att vara aktivt delaktiga i förbättringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Beständig förbättring? : om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

  Författare :Linda Törnström; Jörgen Eklund; Marita Christmansson; Per Odenrick; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomi; ständiga förbättringar; participation; arbetsdesign; tillverkningsindustri; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete inriktas mot belastningsproblem inom tillverkningsindustrin och speciellt vid manuell montering och fokuserar effekter och konsekvenser av en företagsutvecklad participativ modell vars syfte är att minska risken för belastningsskador. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med kunskap om en företagsutvecklad belastningsergonomisk förbättringsmodell med fokus på vad som underlättar respektive försvårar implementering och tillämpning av en sådan modell. LÄS MER