Sökning: "Clas Berling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Clas Berling.

  1. 1. Motivation och metoder. Två ingredienser i förbättringsarbete enligt Ständiga Förbättringar - Kaizen

    Författare :Clas Berling; [2005]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; motivation: participation: motivating factors; Total Quality Management: Kaizen; continuous improvements;

    Sammanfattning : Smågruppsverksamhet och ett systematiskt användande av förbättringsverktyg brukar räknas till förutsättningarna för en varaktig förbättringsprocess. Det räcker emellertid inte med att bilda grupper och utbilda i förbättringsverktyg, det måste finnas en motivation hos medarbetarna att vara aktivt delaktiga i förbättringsarbetet. LÄS MER