Sökning: "Ergonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 600 avhandlingar innehållade ordet Ergonomi.

 1. 1. Ergonomi i musikutbildningen : ergonomiska och kognitiva aspekter på instrumentalspel

  Författare :Stojan Kaladjev; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Musiker; Ergonomi; Musikundervisning; Yrkesskador; musikundervisning; ergonomi; musiklärarutbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Assessment and design of industrial manual handling to reduce physical ergonomics hazards : – use and development of assessment tools

  Författare :Carl Lind; Jörgen Eklund; Linda Rose; Annika Vänje; Esa-Pekka Takala; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; Human Factors; Risk Assessment; Hazard Assessment; Screening; Observation; the RAMP tool; Design; Lifting; Pushing; Pulling; Postures; Usability; Musculoskeletal Disorders; Ergonomists; Evaluation; Reliability.; Ergonomi; Human Factors; Manuell Hantering; Riskbedömningar; Screening; Observation; RAMP verktyget; Design; Lyft; Skjuta; Dra; Arbetsställningar; Användbarhet; Belastningsbesvär; Ergonomer; Utvärdering; Reliabilitet.; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Despite efforts of reducing harmful physical ergonomics exposures related to manual handling, the occurrence of heavy or repetitive manual handling, and non-neutral postures is high in many occupational sectors. To reduce these exposures, interventions and job design strategies can utilize risk assessment. LÄS MER

 3. 3. Occupational Health Services Professionals; skills, needs and experiences shared in a learning network : Co-operative inquiry performed in the manufacturing sector

  Författare :Lena Nord Nilsson; Jörgen Eklund; Annika Vänje; Stig Vinberg; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Occupational Safety and Health; Work Environment; Ergonomics; Ergonomists; Occupational Safety and Health Engineers; Företagshälsovård; lärande nätverk; tillverkningsindustri; säkerhet och hälsa; arbetsmiljö; ergonomi; ergonom; arbetsmiljöingenjör; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Work environment conditions can influence individuals, organisations as well as society, and economic consequences can be extensive. The employer is responsible for the work environment,but must engage Occupational Health Services (OHS) or similar if the own competenceis not sufficient. LÄS MER

 4. 4. Styckares arbete : knivskarpt om hållbarhet

  Författare :Kjerstin Vogel; Jörgen Eklund; Roland Örtengren; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; meat cutting; knife; knife sharpening; polishing; interactive; industry intervention; sustainability; profitability; change; yield; stress; RAS; Ergonomi; styckning; kniv; knivskärpa; polering; interaktiv; branschintervention; hållbarhet; lönsamhet; förändring; utbyte; stress; RAS;

  Sammanfattning : Styckares arbete är fysiskt ansträngande och kännetecknas av att vara utpräglat manuellt där den handhållna kniven är det viktigaste verktyget. Arbetet innebär enligt arbetsskadestatistiken hög risk för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Beständig förbättring? : om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

  Författare :Linda Törnström; Jörgen Eklund; Marita Christmansson; Per Odenrick; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomi; ständiga förbättringar; participation; arbetsdesign; tillverkningsindustri; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete inriktas mot belastningsproblem inom tillverkningsindustrin och speciellt vid manuell montering och fokuserar effekter och konsekvenser av en företagsutvecklad participativ modell vars syfte är att minska risken för belastningsskador. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med kunskap om en företagsutvecklad belastningsergonomisk förbättringsmodell med fokus på vad som underlättar respektive försvårar implementering och tillämpning av en sådan modell. LÄS MER